Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: przetarg
znaleziono plików: 18 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 663

 • Budowa oświetlenia ulicznego w Świerczu przy ul. Częstochowskiej
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa oświetlenia ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...
 • Zakup pomocy dydaktycznych składany w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla 3 szkół podstawowych
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup, dostawa i ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...
 • Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno
  ... Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką ...
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej w Wojciechowie (Etap I)
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest przebudowa drogi ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...
 • Sprzedano działki w oleskiej strefie inwestycyjnej
  ... radością informuję, że w wyniku przetargu, który odbył się w poniedziałek  3 ...... Jeszcze we wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy Olesna, będącej ...
 • Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Świerczu
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa ścieżki pieszo ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn. ...
 • Remont trzech lokali znajdujących się Oleśnie przy ulicy Małe Przedmieście 44/9 oraz w miejscowości Wysoka nr 53/3 i 53/4
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest remont trzech lokali ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:   „Remont trzech lokali ...
 • Konferencja prasowa Burmistrza Olesna
  ... odbył się w siedzibie KSSE w Katowicach przetarg, podczas którego wyłoniono przedsiębiorcę, ...... Jeszcze we wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy Olesna, będącej ...
 • Budowa obiektu małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Grodzisku w Gminie Olesno 
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa obiektu małej ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:   „Budowa obiektu małej ...
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej w Wojciechowie (Etap I)
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest przebudowa drogi ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn. ...... postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...... zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego . ...
 • Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest „Rewitalizacja ...... Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką ...
 • Gmina Olesno otrzymała wsparcie na przebudowę ul. Szkolnej w Wachowicach
  ... nastąpi otwarcie ofert w przetargu na wybór wykonawcy tej inwestycji. ...
 • Olesno przyjmie repatriantów polskiego pochodzenia
  ... czasie rozpoczęta zostanie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy gruntownego ...
 • Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Olesno
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są prace polegające na ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:   Zimowe utrzymanie dróg na ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ...
 • Rokowania na najem lokalu w budynku Urzędu Miejskiego
  ... Daty przetargów zakończonych wynikami negatywnym: 17. ...

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: