Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Likwidacja źródeł ciepła w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pieloka 21 w Oleśnie

nagłówek.jpeg

Likwidacja źródeł ciepła w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pieloka 21 w Oleśnie dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 05.05 - Ochrona powietrza.

Całkowita wartość Projektu: 900 596,50 zł

Koszty kwalifikowalne: 890 564,82 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 561 055,82 zł

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Olesno.

Projekt obejmuje likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 i podłączenie budynku do sieci gazowej wraz z częściową wymianą instalacji CO oraz dociepleniem stropodachu pod nieogrzewanym poddaszem. Rodzaj prac objętych dofinansowaniem obejmie: demontaż dotychczasowego źródła ciepła, projekt i budowę wewnętrznych odcinków przyłączy gazowych, montaż kotłów gazowych, dostosowanie istniejących instalacji c.o., c.w.u, elektrycznej oraz układu odprowadzania spalin, docieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem. Ww. prace zostaną wykonane pod nadzorem inwestorskim. W wyniku realizacji projektu
zmodernizowane zostanie 1 źródło ciepła, zlikwidowane zostanie 1 źródło ciepła w budynku użyteczności publicznej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Urzędem Miejskim a Starostwem Powiatowym.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: