„Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie informuje:

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie informuje, że na terenie powiatu oleskiego realizowany jest obecnie projekt pilotażowy „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”, do udziału w którym serdecznie zapraszamy pełnoletnią młodzież uczącą się w stacjonarnych szkołach ponadpodstawowych na terenie naszego powiatu oraz pracodawców z terenu powiatu oleskiego.

W wyniku udziału w projekcie pełnoletnia, ucząca się młodzież będzie miała okazję nabyć kompetencje w zakresie aplikowania  o pracę i prowadzenia rozmów z przyszłymi pracodawcami. Projekt umożliwi również efektywne poszukiwanie przyszłego miejsca pracy po ukończeniu szkoły, pracy sezonowej lub dorywczej, pozwoli również na określenie umiejętności, które uczeń powinien uzupełnić przed podjęciem przyszłej pracy na danym stanowisku.

W wyniku udziału w projekcie pracodawcy uzyskają możliwość poszukiwania kandydatów do przyszłej pracy w swojej firmie spośród poszukujących pracy pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz możliwość składania młodzieży ofert pracy dorywczej lub krótkookresowej (sezonowej).

Kontakty pracodawców z uczniami umożliwi przystosowane do potrzeb projektu aktywne narzędzie informatyczne zawierające bazę informacji o lokalnych pracodawcach, którzy wezmą udział w projekcie, jak również zanonimizowaną bazę kandydatów do przyszłej pracy. Obie strony będą miały możliwość wyrażenia zamiaru kontaktu, a wówczas organizowane będzie spotkanie pracodawcy z kandydatem do przyszłej pracy.

Zainteresowani projektem pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu oleskiego proszeni są o kontakt z doradcą zawodowym w swojej szkole, który udzieli informacji na temat możliwości udziału w projekcie.

Zainteresowani projektem pracodawcy z terenu powiatu oleskiego proszeni są o kontakt z doradcami klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie, nr tel: 34 35 05 976, 34 35 05 983

Projekt pilotażowy: „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość!” realizowany jest ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, który jest liderem w projekcie. Partnerami projektu są: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie.

Do projektu przystąpiło również 7 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu oleskiego.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: