Złożyłeś wniosek o wymianę źródła ogrzewania lub chcesz złożyć? To informacja dla Ciebie

W  grudniu 2021 roku Gmina Olesno złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 o akceptację zmian w kosztorysie projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”.

Ze względu na oszczędności po rozliczeniu pierwszej puli wniosków (rezygnacja beneficjentów, niższe koszty inwestycji niż zakładano), chcieliśmy, by środki mogli wykorzystać mieszkańcy z listy rezerwowej oraz ci, którzy do tej pory takiego wniosku nie złożyli.

W dniu 19 stycznia 2022 r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu mniejszej kwoty niż zakładana -

wnioskowaliśmy o kwotę 1 640 953,46 zł, a otrzymaliśmy 1 500 000,00 zł, dlatego

zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania, a z różnych powodów wiedzą, że nie będą realizować inwestycji, o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w formie pisemnej. 

Pozwoli nam to na włączenie do projektu nowych wniosków i tych z list rezerwowych.

 

środki.png

Stan na 16.11.2021 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: