Przebudowano kolejne drogi na terenie gminy Olesno

W dniu wczorajszym, tj. 19 stycznia 2022 roku, o godz. 14:00, w obecności władz samorządowych, zaproszonych gości oraz mieszkańców, odbyło się symboliczne otwarcie i poświęcenie drogi w miejscowości Kolonia Łomnicka.

Przebudowa tej drogi odbyła się w ramach większego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie, na które składały się:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1944 O Kolonia Łomnicka – Łomnica - (64.235 zł – wkład g. Olesno)
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 O Borki Wielkie – Kucoby - (35.675,00 zł – wkład g. Olesno)
  • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kolonia Łomnicka (Pyki) - (136.000,00 zł – wkład g. Olesno)

Łączny koszt inwestycji to 303.207,30 zł, a wkład gminy Olesno wyniósł 236.000,00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o. z Lublińca.

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki na miejscu spotkania podziękował wszystkim osobom, dzięki którym realizacja tej inwestycji była możliwa oraz wyraził nadzieję na dalszą, dobrą współpracę z Powiatowym Zarządem Dróg w Oleśnie.

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: