Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa warunków jakości edukacji i sportu - przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie infrastruktury sportowej w Oleśnie

Brak opisu obrazka

Poprawa warunków jakości edukacji i sportu - przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie infrastruktury sportowej w Oleśnie dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.02 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. 

 

Całkowita wartość Projektu: 1 325 384,21 

Koszty kwalifikowalne: 1 292 611,17 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 696 713,43 zł

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców z terenów objętych LPR poprzez remont obiektów sportowych/adaptację zdegradowanego terenu w celu nadania mu nowych funkcji sportowych. 

Przedmiotem projektu jest remont obiektów w celu podtrzymania ich funkcji sportowych, tj.: 

1) modernizacja placu zabaw przy Żłobku w Oleśnie,

2) remont lodowiska miejskiego przy ul. Kościuszki 17 w Oleśnie,

3) rewitalizację terenów i przestrzeni zdegradowanych (w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanego stadionu miejskiego), w celu nadania im funkcji obiektów sportowych - hali tenisowej.

Dzięki realizacji projektu wspartych zostanie 3 obiekty infrastruktury zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach, otwarta przestrzeń utworzona będzie lub rekultywowana na obszarach miejskich o łącznej powierzchni 2 554,28 m2. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wyniesie 0,25 ha.