Skorzystaj z dodatku osłonowego!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wnioski można składać do 31 października 2022 r. – decyduje data wpływu do Ośrodka:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie;
  • wrzucając wniosek do skrzynki podawczej w siedzibie Ośrodka I piętro (dokumenty wrzucamy w zamkniętej kopercie)

Składając wniosek do 31 lipca 2022 przyjmuje się dochód za 2020 rok natomiast, wnioski złożone od 1 sierpnia do 31 października obowiązuje dochód z roku 2021.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętny dochód* nie przekracza 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w rodzinie w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2018 o świadczeniach rodzinnych

UWAGA! W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. 'zasada złotówka za złotówkę', czyli dodatek będzie przyznawany nawet przy przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. W takim przypadku minimalna wysokość dodatku wyniesie 20 zł.

Osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia otrzymają dodatek w dwóch równych ratach tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r., natomiast osobom, które złożą wniosek po 31 stycznia dodatek zostanie wypłacony w pełnej wysokości do 2 grudnia 2022 r.

WNIOSEK: PDFWniosek o dodatek osłonowy.pdf
 

271803549_586066055922401_6192131729361163376_n.png

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: