Skorzystaj z dodatku osłonowego!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wnioski można składać do 31 października 2022 r. – decyduje data wpływu do Ośrodka:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie;
  • wrzucając wniosek do skrzynki podawczej w siedzibie Ośrodka I piętro (dokumenty wrzucamy w zamkniętej kopercie)

Składając wniosek do 31 lipca 2022 przyjmuje się dochód za 2020 rok natomiast, wnioski złożone od 1 sierpnia do 31 października obowiązuje dochód z roku 2021.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętny dochód* nie przekracza 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w rodzinie w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2018 o świadczeniach rodzinnych

UWAGA! W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. 'zasada złotówka za złotówkę', czyli dodatek będzie przyznawany nawet przy przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. W takim przypadku minimalna wysokość dodatku wyniesie 20 zł.

Dodatek zostanie wypłacony w pełnej wysokości do 2 grudnia 2022 r.

WNIOSEK: PDFWniosek o dodatek osłonowy.pdf (447,58KB)

UWAGA 

Większy dodatek osłonowy można otrzymać w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Gmina nie musi już czekać na moment przekształcenia deklaracji do CEEB we wpis w tej ewidencji. Przed nowelizacją wpis ten był podstawą przyznania podwyższonego dodatku osłonowego.

Podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dziennik Ustaw – rok 2022 poz. 202)


 

271803549_586066055922401_6192131729361163376_n.png

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: