Delegacja z Czech z wizytą w Oleśnie

W czwartek, 27 stycznia 2022 r., w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, spotkali się przedstawiciele partnerskich miejscowości - Borek Wielkich, Wysokiej, Wojciechowa i Otic oraz Jezdkovic (Starosta Otic - Vladimír Tancík, Vicestarosta Otic - Roman Janáček, Starostka Jezdkowic - Věra Burdová).

Przyjazd delegacji z Czech miał związek z realizacją projektu pn. "Za wspólną historię i współczesność narodów Unii Europejskiej, za wsparcie przynależności do UE", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Przekraczamy granice. Omówiono także pomysły na kolejne wspólne projekty, których jest wiele.

DSC_0414.jpeg

Celem projektu "Za wspólną historię i współczesność narodów Unii Europejskiej, za wsparcie przynależności do UE"  jest wzrost poziomu wiedzy i współpracy pomiędzy polskim partnerem - gminą Olesno (Borki Wielkie, Wysoka, Wojciechów) a czeskimi gminami Otice, Jezdkovice, Zbyslavice w temacie funkcjonowania struktur samorządowych partnerów, wydarzeń i miejsc historycznych istotnych dla każdego z partnerów oraz systemu opieki nad seniorami w Polsce.

Zakłada się, że  realizowany projekt przyczyni się do zdobycia nowych doświadczeń, znajomości kontekstu historycznego wśród dzieci, młodzieży z Czech i Polski, zaznajomienia się z miejscami historycznych wydarzeń, wzmocnienia roli instytucji administracji samorządowej oraz zwiększania świadomości wśród czeskich seniorów na temat możliwości opieki senioralnej.

Jednocześnie projekt ten stanowi kontynuację wieloletniej współpracy nie tylko między partnerami jako takimi, ale przede wszystkim między mieszkańcami gmin i grupami, które do tej pory nie uczestniczyły w projektach (wymiana doświadczeń administracji, seniorów).

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1. Śladami Powstań Śląskich - Organizacja wyjazdu dzieci z Otic do Borek Wielkich,

2. Śladami Powstań Śląskich - Organizacja wyjazdu dzieci ze Zbyslavic do Wojciechowa,

3.  Śladami Powstań Śląskich - Organizacja wyjazdu dzieci z Jezdkovic do Wysokiej,

4. Razem śladami historii Europy- organizacja wyjazdu dzieci z Borek Wielkich do Czech,

5. Spotkanie edukacyjne przedstawicieli samorządów PL-CZ w Oticach, działanie z udziałem przedstawicieli jednostek samorządowych,

6. Radości i smutki seniora wczoraj, dziś i jutro - działanie przeznaczone dla seniorów.

Czas realizacji: 01.01.2020-31.12.2022

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: