Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Plany PARP na 2022 rok

                  W styczniu 2022 r. pojawiły się pierwsze ogłoszenia konkursów dla przedsiębiorców oraz kontynuowane są te z 2021 r. Wśród nich znalazły się propozycje dla początkujących biznesów, m.in. nabory do programów: „Platformy startowe” oraz „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. Młode firmy mają możliwość skorzystania z dofinansowania, bez którego ich rozwój byłby utrudniony lub bardziej rozciągnięty w czasie. W „Platformach startowych” uczestnicy otrzymają ekspercką pomoc i rozwiną pomysł w rentowny model biznesowy. Dedykowany im menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji, każda firma może starać się o 1 mln złotych na rozwój biznesu w ramach konkursu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

                  „Granty na Eurogranty” to konkurs, w którym można uzyskać maksymalnie niemal 300 tys. zł. Organizatorzy zaznaczają, że środki należy przeznaczyć na sfinansowanie usług doradczych, opracowanie studium wykonalności oraz na przygotowanie projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

                 2022 rok to także kolejne środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Blisko 10 mln EUR trafi na innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich dla MŚP, a wnioski będzie można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r. Inicjatywy zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć tzw. Blue Growth, czyli dążyć do zapewnienia najbardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wód i wybrzeży. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

                Kontynuowane będą również inicjatywy dla przedsiębiorców z sektora MŚP na ogólny rozwój kompetencji kadry. Globalizacja, szeroki dostęp do internetu, nowoczesne technologie, gospodarka oparta na wiedzy, powszechna informatyzacja – sprawia, że współczesna gospodarka i rynek pracy podlegają nieustannym zmianom. Ta dynamika rodzi potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. Program Wiedza Edukacja Rozwój stwarza możliwość realizacji projektów dotyczących szerokiej sfery zarządzania firmami. Pomoc dotyczy m.in. transferu pokoleniowego biznesu, różnorodnych szkoleń podnoszących umiejętności czy kreowania ścieżki rozwoju przede wszystkim w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

                PARP przekaże również środki firmom, które wymagają robotyzacji. W marcu br. zostanie otwarty nabór do konkursu „Robogrant – proponowane warunki interwencji”. O dofinansowanie w wysokości do 1 mln zł będą mogły starać się firmy produkcyjne z branży przemysłowej.

Podsumowując nabory prowadzone są w ramach takich działań jak:

  • „Kompetencje dla sektorów” – wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych dostosowanych do ich specyficznych potrzeb branżowych;
  • „Dostępność szansą na rozwój” – wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw; aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania;
  • „Sukcesja w firmach rodzinnych” – wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia i zaplanują proces przekazywania firmy kolejnemu pokoleniu;
  • „Nowy start” – wsparcie przedsiębiorców, którzy mimo niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą

PDFInformacja prasowa oferta PARP 2022.pdf (245,97KB)
 

Źródło informacji: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: