Ruszyły nabory i konkursy ofert dla organizacji pozarządowych!

Zachęcamy organizacje pozarządowe, w tym kluby, fundacje i stowarzyszenia sportowe do składania ofert w konkursach dot. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonych przez Zarząd Województwa Opolskiego oraz w programach Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił trzy konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej skierowane do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ze szczegółami konkursów można zapoznać się na stronie opolskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace.

Ogłoszone konkursy ofert:

272884601_2266840116824883_451405918981144547_n.jpeg

1. LIDERZY SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO I NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA SPORTOWE w 2022 roku

Na realizację zadań publicznych w ramach konkursu w 2022 roku przeznaczono kwotę do 1 400 000,00 zł.

Działania:

 • wspieranie szkolenia sportowego,
 • wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich,
 • wspieranie udziału w zawodach sportowych,
 • wspieranie organizacji zawodów, rozgrywek i imprez sportowych w województwie opolskim,
 • upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Oferty można składać do 18 lutego 2022 r.!

2. WSPIERANIE DRUŻYN GIER ZESPOŁOWYCH I SPORTÓW MOTOROWYCH W ROZGRYWKACH SPORTOWYCH NA POZIOMIE PONADREGIONALNYM w 2022 roku

Na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanego konkursu w 2022 roku przeznaczono kwotę do 1 400 000,00 zł.

Działania:

 • wspieranie szkolenia sportowego
 • wspieranie udziału w zawodach sportowych,
 • wspieranie organizacji zawodów, rozgrywek i imprez sportowych w województwie opolskim.

Oferty można składać do 18 lutego 2022 r.!

3. FUNDUSZE CENTRALNE w 2022 roku

Na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanego konkursu w 2022 roku przeznaczono kwotę do 300 000,00 zł.

Działania:

 • wspieranie szkolenia sportowego,
 • wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich,
 • wspieranie udziału w zawodach sportowych,
 • wspieranie organizacji zawodów, rozgrywek i imprez sportowych w województwie opolskim,
 • upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Oferty można składać do 18 lutego 2022 r.!

 

1460x616.png

Z kolei Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabory wniosków do programów:

1. SPORT DLA WSZYSTKICH W 2022 ROKU!

Budżet na tegoroczną edycję programu wynosi 60,5 miliona złotych.

Program polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, a działania te realizowane są poprzez dofinansowanie m.in. zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. 

W ramach Programu dofinansowywane będą następujące zadania:

 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;                           
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim: -  Aktywna wieś,- Organizator sportu w środowisku wiejskim,
 3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych
  w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
 4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Wnioski należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT w terminie do 1 marca 2022 r.

sport dla wszystkich.jpeg

2. RZĄDOWY PROGRAM KLUB!

Aktualne ogłoszenie dotyczy wyboru ogólnopolskiego Operatora Programu: do 14.02.2022 r.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 8.03.2022 r.

Wyłoniony w naborze Operator Programu przeprowadzi rekrutację klubów wnioskujących o wsparcie. Kolejnym etapem będzie podpisanie przez Operatora Programu umów z klubami i ich rozliczenie.

W tym roku przeznaczono na Program 66,5 mln zł.

Celem programu jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ponieważ nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio do klubów.

W ramach Programu Klub wyłoniony operator będzie udzielał wsparcia w dwóch wariantach:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.

klub.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: