Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

1 marca rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

Informacje dla rodziców i opiekunów prawnych

1 marca 2022 r. rusza elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Olesno na rok szkolny 2022/2023. Link do elektronicznej rekrutacji zamieszczony jest tutaj: Nabór do przedszkoli. Rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o wypełnienie w systemie informatycznym wniosku o przyjęcie dziecka, wydrukowanie wypełnionego wniosku i po podpisaniu złożenie go w przedszkolu pierwszego wyboru.

W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 uczestniczą dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Olesno, które w roku szkolnym 2021/2022 nie uczęszczały do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Olesno mogą być przyjęci do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzice lub opiekunowie dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2021/2022 do gminnych placówek oświatowych i kontynuują pobyt, wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia 18 lutego 2022 r. i składają ją w swoim przedszkolu. Deklaracja będzie do pobrania w placówce przedszkolnej, do której uczęszcza dziecko.

 

UWAGA RODZICE DZIECI  6-LETNICH

Dzieci 6-letnie (rok urodzenia 2016) w roku szkolnym 2022/2023 są objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się 1 września 2022 roku z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

DZIECI MŁODSZE

Dzieci w wieku 3,4 oraz 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

ZASADY NABORU

1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

2. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech wybranych przedszkoli. Wskazanie we wniosku trzech placówek, zwiększa szanse dziecka na objęcie go wychowaniem przedszkolnym.

3. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole/oddział przedszkolny umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

4. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

5. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna, w każdym przedszkolu powołana przez Dyrektora placówki.

6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

7. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu

 

14.02.2022 r. – 18.02.2022 r.

2.

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami

01.03.2022 r.  początek godz. 8.00 - 18.03.2022 r. koniec godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31.03.2022 r. godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

04.04.2022 r. początek godz. 8.00 - 07.04.2022 r. koniec godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.04.2022 r. godz. 12.00

6.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie odmowy przyjęcia dziecka

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.

Przygotowanie i wydanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

8.

Złożenie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

WAŻNE DATY:

  1. 01.03.2022 r. – 18.03.2022 r. – rekrutacja elektroniczna do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. Wniosek należy wypełnić w systemie informatycznym, wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
  2. 04.04.2022 r. – 07.04.2022 r. – rodzice/prawni opiekunowie dostarczają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
  3. 12.04.2022 r. – publikacja list przyjętych.
  4. 23.05.2022 r.  – 27.05.2022 r. rekrutacja uzupełniająca, która odbędzie się w przypadku wolnych miejsc w przedszkolach, które prowadzą rekrutację na rok szkolny 2022/2023.

Pliki do pobrania:

  1. PDFUchwała Nr L36621 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli.pdf (2,05MB)
  2. PDFZarządzenie nr 7.2022 Burmistrza Olesna z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli.pdf (659,68KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: