Ruszyło głosowanie w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim!

Od dzisiaj, tj. 10 do 25 lutego 2022 r. można głosować na projekty zgłoszone w ramach 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
budzet marszalkowski.jpeg
Oddać głos może każdy mieszkaniec województwa opolskiego – od dnia narodzin.
 
WAŻNE: Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden projekt subregionalny, obejmujący miejsce ich zamieszkania.
 
Aby zagłosować na dane zadanie zgłoszone w naszym regionie należy kliknąć tutaj: GŁOSOWANIE POWIAT OLESKI
 
W tegorocznej edycji mieszkańcy gminy Olesno i całego powiatu oleskiego mogą głosować na takie zadania o charakterze subregionalnym, jak:
 
  • OSP - NASZE WYSZKOLENIE WASZYM BEZPIECZEŃSTWEM:
OPIS: Zadanie dotyczy przeprowadzenia cyklu warsztatów strażaków jednostek ochrony ppoż. z powiatu oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego. Cykl warsztatów o tematyce: bezpieczeństwa ratowników oraz gaszenia pożarów wewnętrznych, wyspecjalizuje strażaków do podejmowania działań ratujących życie, zdrowie i mienie mieszkańców powiatu oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego. Warsztaty zostaną przeprowadzone dwu etapowo jako część teoretyczna i część praktyczna. Głównym celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności czynnych strażaków w wieku 18-65 lat do bezpiecznego i efektywnego podejmowania działań związanych z działaniami ratowniczo gaśniczymi. Dodatkowym elementem warsztatów będzie zapoznanie ratowników z gaszeniem samochodów elektrycznych oraz instalacji fotowoltaicznych. To wyszkolenie strażaków jest gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców subregionu. Zwieńczeniem zadania będzie organizacja konferencji z której powstanie materiał pomocny dla jednostek w realizacji zadań dla bezpieczeństwa mieszkańców subregionu. Koszt zadania: 150 000,00 zł
 
  • I GRA MUZYKA ! czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych i koncertów Olesno / Kluczbork / Namysłów 2022
OPIS: Życie kulturalne regionu jest obszarem, który stale należy pielęgnować, a zarazem twórczo wzbogacać. A skądinąd wiadomo, że najskuteczniejszym czynnikiem integrującym ludzi jest MUZYKA. Czas więc - zwłaszcza w tych trudnych pandemicznych czasach - odłożyć na chwilę smartfona i laptopa, zabrać swój instrument muzyczny, wyjść ze swojego pokoju, garażu, strychu i spotkać się z muzykującymi rówieśnikami pod okiem profesjonalistów.
A wśród tych profesjonalistów będą tacy Artyści jak: dwukrotny zdobywca nagrody Grammy, genialny amerykański jazzrockowy basista MARCUS MILLER, rozpoczynający swą karierę u boku samego Milesa Davisa. Warsztaty produkcji muzycznej poprowadzi przedstawiciel młodej polskiej sceny hip-hopowej SMOLASTY ze swoją ekipą. Dla osób, które preferują śpiew mistrzowskie warsztaty interpretacji i pracy na scenie poprowadzi aktorka, wokalistka OLGA BOŃCZYK. Pomysł zakłada przeprowadzenie cyklu trzech WARSZTATÓW MUZYCZNYCH, w trzech ośrodkach: Kluczbork, Namysłów, Olesno. W warsztatach bezpłatny udział będą mogli wziąć WSZYSCY zainteresowani. Każde warsztaty zwieńczone będą KONCERTEM, podczas którego młodzi adepci wystąpią u boku swoich mentorów. Udział w projekcie, możliwość koncertowania u boku uznanych w kraju i na świecie Artystów - reprezentujących tak różną estetykę muzyczną -przyczyni się do poszerzenia horyzontów i nabycia pewności siebie, pozwoli „na własnej skórze" przekonać się jak bogate, wręcz nieograniczone możliwości stwarza muzyka rozrywkowa w XXI wieku. Nie ma zatem na co czekać: zabieramy swój instrument (lub głos), przybywamy na warsztaty ...I GRA MUZYKA ! 
Koszt zadania: 150 000,00 zł
 
  • 4 in 1 Nowa jakość muzyki orkiestrowej

OPIS: Celem nadrzędnym jest pielęgnowanie warsztatu muzycznego w orkiestrach. Celem projektu jest zaprezentowanie się 4 orkiestr jako jednej (4 w 1) podczas koncertów w dwóch powiatach Opolszczyzny - Powiatu Oleskiego i powiatu Kluczborskiego. Zebranie blisko stu muzyków podczas jednego koncertu to jednoczesne połączenie kilku kultur i tradycji. Każda orkiestra wniesie bowiem w ogólny wyraz trochę swojej indywidualności, swojego lokalnego repertuaru, swojego brzmienia przez co cały koncert stanie się różnorodny i dużo bardziej atrakcyjny. Koncerty będą odbywać się podczas plenerowych imprez letnich i okolicznościowych organizowanych w powiatach: Oleskim i Kluczborskim. Na koncertach zaprezentowane będą wcześniej przygotowane utwory podczas warsztatów. Ze względu na tak duże przedsięwzięcie, aby uzyskać profesjonalne brzmienie i unikatowy program dla każdej z orkiestr konieczne jest doszkolenie jak również zakupienie nowych instrumentów. Koszt zadania: 150 000,00 zł

 

  • ROZTAŃCZONE OPOLSKIE.PL (CYKL BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ TANECZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY)

OPIS: Jako rodzic chcę dać swoim dzieciom najlepsze możliwe warunki rozwoju. Szczególnie w zakresie edukacji, rozwoju sportowego jak i nawiązywania kontaktów społecznych. Idealnie scala i rozwija te elementy taniec towarzyski, bo jest zarówno rozwojem kulturowym jak i sportowym dla naszych dzieciaków. Nie wszystkie aktywności "sportowe" młody człowiek (i przedszkolak) powinien uprawiać a tak się składa, że zajęcia taneczne są nawet wskazane i przez to stają się idealną podbudową pod dalszą działalność sportową młodego człowieka. Zajęcia taneczne to również doskonała okazja do rozwijania kreatywności i koordynacji ruchowo-rytmicznej. I pewnie dlatego tak wiele osób powiedziało mi podczas zbierania podpisów pod tym zadaniem... o tak... bezpłatne zajęcia taneczne - to jest właśnie to co chcę dla swojego dziecka, dla swoich wnucząt...! My tylko głosujemy... a dzieci mają świetną zabawę. Koszt zadania: 149 625,00 zł

 

Natomiast na zadania o zasięgu powiatowym:
 
  • OD MŁODZIKA DO NACZELNIKA - ROZWÓJ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE OLESKIM
OPIS: Zadanie dotyczy przeprowadzenia cyklu warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz strażaków jednostek ochrony ppoż. z powiatu oleskiego. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w inicjatywy związane z bezpieczeństwem, wskazanie możliwości spędzania wolnego czasu wśród rówieśników jak również nauka niesienia pomocy innym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa jak również wzmocnienie więzi społecznych w powiecie oleskim. Organizacja wspólnie spędzonego czasu, edukacja bezpieczeństwa umożliwi młodym podjęcie życiowych wyborów jak również podniesie świadomość co do bezpieczeństwa. Cykl warsztatów tematycznych na temat: bezpieczeństwa ratowników podczas działań, ratownictwo wysokościowe, ratownictwo wodno-lodowe, pożary wewnętrzne oraz działania w sytuacjach kryzysowych to zakres tematyczny, który wyspecjalizuje strażaków do podejmowania działań ratujących życie, zdrowie i mienie mieszkańców powiatu oleskiego. Zwieńczeniem zadania będzie przeprowadzenie ćwiczenia które zostanie ocenione przez ekspertów którzy ocenią wykonanie podczas konferencji końcowej. Koszt zadania: 99 900,00 zł
 
  • Nadzieja na lepsze jutro - rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci i ich rodzin. III edycja

OPIS: Projekt jest kontynuacją projektu „Nadzieja na lepsze jutro - rehabilitacja i terapia psychologiczna dla dzieci i ich rodzin", który był realizowany w powiecie oleskim w ramach II i III Edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt miałby dotyczyć promocji i ochrony zdrowia. Głównym celem jest zwiększenie dostępności do systematycznej i specjalistycznej rehabilitacji psychologicznej oraz ruchowej i podniesienie jakości świadczonych usług, skrócenia czasu oczekiwania na pomoc, przyspieszenie okresu powrotu do zdrowia lub minimalizację wykluczenia społecznego przez zmniejszenie niepełnosprawności. Zmniejszenie obaw i lęków rodziców i opiekunów dzieci z problemami rozwojowymi, poprzez aktywne włączenie ich w proces rehabilitacji. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwiązania problemu z dostępem do profesjonalnej i systematycznej terapii. Terapią zostaną objęte dzieci do 18 roku życia oraz ich rodziny. Koszt zadania: 99 964,69 zł

 

  • ŚWIADOMY START W PRZYSZŁOŚĆ DZIECI I MAM

OPIS: Świadomy start w przyszłość dzieci i mam. Projekt dotyczy profilaktyki prozdrowotnej kobiet w okresie okołoporodowym oraz wsparcia rozwoju dzieci od narodzin do 3-go roku życia. Głównymi celami projektu jest edukacja kobiet w ciąży i po porodzie w temacie zmian zachodzących w ich ciele, przygotowanie kobiety na świadomy poród, terapia występujących dolegliwości okołoporodowych, a także zapobieganie problemom wieku rozwojowego dzieci, między innymi nauka prawidłowej pielęgnacji niemowląt wspieranie rozwoju oraz terapia nieprawidłowości mogących wystąpić w pierwszych łatach życia dziecka. Projekt skierowany jest dla kobiet w ciąży i po porodzie oraz dla dzieci w wieku do trzeciego roku życia. Grupa wiekowa której dotyczy projekt to kobiety w wieku 18-45 roku życia oraz dzieci 0-3 roku życia. Koszt zadania: 72 000,00 zł

 

  • ...Baw się razem z nami, baw się z orkiestrami II edycja

OPIS: Celem gtównym niniejszego zadania jest przeprowadzenie kulturalno- integracyjnego wydarzenia, które w szczególny sposób połączy i zmotywuje orkiestry z naszego powiatu. Podczas pikniku zostanie zaprezentowany repertuar przygotowany a wyjazdowych warsztatach oraz now instrumenty i stroje. Pragniemy zorganizować piknik rodzinny z darmowymi atrakcjami dla najmłodszych na którym nie tylko zagra muzyka lokalnych orkiestr, ale głównie zapewnimy zabawę dla najmtodszych m.in. animacje da dzieci, dmuchańce i wiele innych atrakcji. Celem projektu jest zaprezentowanie się orkiestr podczas imprezy integracyjnej - powiatu Oleskiego. Zebranie wszystkich muzyków również tych z którymi nie mieliśmy okazji koncertować. Każda orkiestra wniesie bowiem w ogólny wyraz trochę swojej indywidualności, swojego lokalnego repertuaru, brzmienia przez co cały koncert stanie sie różnorodny i duzo bardziej atrakcyiny. Innowacją tego wydarzenia bedzie mozliwość obserwacji koncertu za pomocą sprzętu streamingowego poprzez transmisje on-line na portalach społecznościowych. Koszt zadania: 100 000,00 zł

 

  • OLESKI FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI (I WARSZTATY FILMOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY)

OPIS: Jako rodzic dzieci kształconych w małej miejscowości mam pewne obawy, że moje dziecko nie ma tak samo dobrych warunków edukacyjnych jak dziecko np. z Opola. Dlatego też zgłosiłem to zadanie do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego, bo wiem że jest wielu podobnie jak ja myślących rodziców. Rodziców, którzy chcą dla swoich dzieci wszystko co najlepsze, którzy chcą swoim pociechom dać najlepsze możliwe warunki rozwoju. Zrealizowanie w powiecie oleskim cyklu warsztatów filmowych dla dzieci (w tym przedszkolaków) i młodzieży ma zaciekawić ich sztuką robienia filmów. Da im szansę na spojrzenie na życie z szerszej prespektywy i być może dzieciaki odnajdą w sobie pasję do robienia filmów, do pracy nad swoim warsztatem aktorskim. Uwieńczeniem cyklu warsztatów filmowych będzie zrealizowanie Oleskiego Festiwalu Filmów dla dzieci. Festiwalu z którego będą mogły skorzystać dzieciaki z całego powiatu. Festiwalu filmów bez przemocy, filmów tworzonych przede wszystkim przez młodych artystów. My tylko głosujemy... a dzieci mają świetną zabawę. Koszt zadania: 99 000,00 zł

 

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY I POWIATU ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA  !!
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: