Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga! Ważna informacja w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków w Oleśnie

opwik ogłoszenie.png

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Olesnie informuje, iż w związku z planowanym uruchomieniem jednego z ciągów technologicznych oczyszczania ścieków w realizowanym zadaniu pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”,

z dniem 01.03.2022 r. nakazuje się wstrzymanie odbioru i dowozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz silnie zagnitych osadów ze zbiorników bezodpływowych (szamb) do punktu zlewnego oczyszczalni przy ul. Mostowej w Oleśnie.

Przyjmowane będą wyłącznie ścieki dowożone z szamb, które są regularnie opróżniane.

Przerwa ta spowodowana jest koniecznością zagwarantowania dopływu do oczyszczalni ścieków o proporcjonalnie równomiernym stężeniu związków biogennych i innych wskaźników zanieczyszczeń, tak, by przy uruchomieniu nowej technologii nie doprowadzić do nieodwracalnych na tym etapie szkód w efektywnym oczyszczaniu ścieków.

Za niedostosowanie się do powyższych obowiązków powodujących zakłócenie lub niepowodzenie rozruchu technologicznego modernizowanej oczyszczalni, grozi odpowiedzialność karna.

Z dniem 01.06.2022 r. planowane jest oddanie do użytku nowej instalacji punktu zlewnego zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Oleśnie przy ul. Stobrówki, która zgodnie ze swoim przeznaczeniem umożliwi przyjmowanie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, kierując je na całkowicie odrębny ciąg oczyszczalni.  

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: