Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja OPWiK w Oleśnie

INFORMACJA

w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno

pobrane.jpeg

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm.) Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr GL.RZT.70.221.2021 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno na okres 3 lat. Zatwierdzone Taryfy zostały ogłoszone w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 02.03.2022r.

W związku z powyższym Spółka informuje o następujących czasookresach i wysokościach obowiązywania taryf:

  • od 10.03.2022 r. do 09.03.2023 r. Taryfa zatwierdzona na okres 1-12 miesięcy,
  • od 10.03.2023 r. do 09.03.2024 r. Taryfa zatwierdzona na okres 13-24 miesięcy,
  • od 10.03.2024 r. do 09.03.2025 r. Taryfa zatwierdzona na okres 25-36 miesięcy.

Pełna treść - Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Olesno na okres od 10.03.2022 r. do 09.03.2025 r.

 

Równocześnie informujemy, iż zgodnie z uchwałą NR XLII/311/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków na terenie gminy Olesno, wprowadza się dopłatę do taryfy za zbiorowy odbiór ścieków dla Grupy K1 gospodarstwa domowe w wysokości 0,45 zł netto za jeden m3 odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno, od dnia wejścia taryfy w życie tj. od 10.03.2022 r.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: