Spotkanie z sołtysami w sprawie pomocy uchodźcom

Burmistrz Olesna spotkał się dzisiaj (02.03) z sołtysami oraz Komendantem Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Narada dotyczyła współpracy w sprawie pomocy dotkniętej wojną Ukrainie.

Na spotkaniu przedstawione zostały bieżące informacje dotyczące podejmowanych działań pomocowych w naszej gminie i zasad przyjmowania potencjalnych uchodźców.

Sołtysi zostali szczegółowo zapoznani z możliwościami włączenia się w prowadzone przez nas zbiórki rzeczowe oraz pomoc socjalną, by mogli informować o tym swoich mieszkańców.

Zostali również poproszeni o przypominanie mieszkańcom, którzy przyjęli uchodźców pod swój dach o konieczności dopełnienia formalności związanych z ich pobytem w Polsce.

Komendant OSP Wojciech Wiecha poinformował, że wszystkie gminne jednostki OSP zadeklarowały, że w sytuacji, gdy na terenie ich sołectwa zakwaterowanie otrzymają obywatele Ukrainy, oni otoczą ich opieką. Zgodnie z potrzebami wyposażą w niezbędne produkty zakupione z prowadzonych przez OSP zbiórek pieniężnych, a także, zapewnią transport według potrzeby.

Dzięki skoordynowanym, konkretnym działaniom sołtysów, druhów OSP, pracowników OPS, będziemy chcieli, by osoby, które znajdą u nas schronienie poczuły się bezpiecznie i dobrze.

Musimy bowiem pamiętać, że ta trudna sytuacja wyzwala w ludziach wiele skrajnych emocji i sposób okazania naszego wsparcia wymaga indywidualnego podejścia.

IMG-20220302-WA0022 (002).jpeg

275113954_2289637394545155_6563921199723631655_n.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: