Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Wsparcie dla rolników w ramach PROW 2014-2020.

               18 lutego 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju określające szczegółowe warunki przyznania wsparcia na zadrzewienie w ramach PROW 2014-2020 (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/417).

Wsparcie dla zadrzewień.jpeg

               O pomoc na tworzenie zadrzewień śródpolnych będzie można ubiegać się od 1 czerwca do 31 lipca br. w Biurach Powiatowych ARiMR.

               Wsparcie przyznawane będzie rolnikom oraz jednostkom samorządu terytorialnego na założenie zadrzewień o powierzchni 0,1 - 0,5 ha i szerokości nie większej niż 20 m. Zadrzewienia takie możliwe będą do wprowadzenia na gruntach ornych. W składzie gatunkowym nasadzeń preferowane będą gatunki liściaste (co najmniej 90% udziału). Pomoc na założenie zadrzewienia, w zależności od nachylenia terenu, wyniesie od 10 892 zł/ha do 13 664 zł/ha. Dodatkowo przyznawane będzie wsparcie na ochronę drzew i krzewów przed zniszczeniami od zwierzyny.

               Zadrzewienia założone w ramach PROW 2014-2020 uprawnione będą do płatności bezpośrednich. Ponadto planowane jest wprowadzenie wsparcia (w ramach ekoschematów tj. przyszłych płatności I filara WPR związanych z praktykami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska i klimatu) na utrzymanie tych zadrzewień.

               Dzięki wsparciu z PROW 2014-2020 nowe zadrzewienia śródpolne stanowić będą element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych, miejsca bytowania wielu organizmów i bazę pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych.

               Zadrzewienia będą odgrywać ważną rolę dla produkcji rolnej poprzez m.in. zwiększanie retencji krajobrazowej, poprawę jakości wód, ograniczenie skutków suszy oraz zapobieganie erozji glebowej.

Więcej informacji dotyczących wsparcia na tworzenie zadrzewień śródpolnych można znaleźć na w zakładce: Zadrzewienia śródpolne (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zadrzewienia-srodpolne).

Materiały

Najważniejsze akty prawne: Uchwała o zadrzewieniach
Zał​_1​_Uchwała​_nr​_201​_KM​_PROW​_81​_Rozszerzenie​_zakresu​_wsparcia​_poddziałania.pdf 0.21MB
 

 

Źródło informacji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: