Otwarty konkurs ofert 2022 r. - kultura fizyczna i sport

 

Burmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2022 roku

 

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającej celom „Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022”.

Celem realizacji zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Olesno, w szczególności zwiększenie aktywności ruchowej oraz udziału w sporcie, zaspokojenia czasu wolnego poprzez udział w zorganizowanych zajęciach rekreacyjno-sportowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Odbiorcami zadania są mieszkańcy Gminy Olesno.

 

 Kwota konkursu: 240.000,00 PLN

Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 150.000,00 zł

Wkład własny finansowy - nie mniej niż 10.00 % od wartości zadania
Wnioskowana kwota - nie więcej niż 150.000,00 zł

Składanie ofert od: 2022-03-15 16:05:00

Składanie ofert do: 2022-04-05 16:05:00
 
ZŁÓŻ OFERTĘ https://olesno.engo.org.pl/konkursy-trwajace
 
UWAGA - przed złożeniem oferty, prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

OTWARTY KONKURS OFERT 2021.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: