Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program LIFE

Brak opisu obrazka

 

Gmina Olesno jest partnerem projektu

"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL",

współfinansowanego ze środków LIFE i NFOŚiGW

 

 GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest:

Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Program Ochrony Powietrza, poprzez:

 1. Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie POP.
 2. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP.

 

 SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU obejmują:

 1. Przygotowanie i utrzymanie platformy do współpracy zaangażowanych partnerów.
 2. Zwiększenie wydajności, skuteczności i jakości usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie systemu zarządzania POP.
 3. Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza poprzez integrację i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o dane pomiarowe, które są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie w wielu miejscach.
 4. Integracja, rozwój i udostępnianie systemu informacji o środowisku w województwie opolskim.
 5. Zwiększenie zaangażowania organizacji publicznych, pozarządowych i lokalnych w realizację zadań naprawczych wynikających z POP poprzez wdrażanie działań informacyjnych i edukacyjnych.
 6. Poprawa monitorowania statusu wdrożenia POP i kontroli jego zgodności z wypełnianiem zadań wymaganych przez POP.

W ramach projektu w Gminie zatrudniony jest Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza, którego zadaniem jest m.in.  pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku.

Zapraszamy do kontaktu - tel. 788 260 620.

 

Brak opisu obrazka