Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Pierwsza umowa na zazielenienie gminy podpisana

9 szt. lipy szerokolistnej Tilia platyphyllos  i 9 szt. klonu zwyczajnego Acer platanoides, posadzonych zostanie na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle” w Świerczu.

Wszystko dzięki dotacji celowej z budżetu gminy Olesno przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej, na dofinansowanie realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno.

Dofinansowanie dla mieszkańców wynosi 85 % kwalifikowanych kosztów realizacji zadania.

Pierwszą umowę w projekcie, z Burmistrzem Olesna Sylwesterem Lewickim, w imieniu Spółdzielni, podpisały dziś p. Maria Klima i Zenona Pacierz.

Z niecierpliwością czekamy na efekty.

Zieleń.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: