Oferta turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników

loga-n-krus.png

W okresie wakacji 2022 r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

- chorób układu oddechowego w Szklarskiej Porębie w terminie 30.06-20.07.2022 r.

- wad postawy i chorób układu ruchu w Jedlcu w terminie 11.07-31.07.2022 r.

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie- ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

2. Wiek- dzieci urodzone w latach 2007-2015 (7-15 lat)

3. Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą - druk należy pobrać w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS - https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/ wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko.

Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\ opiekuna prawnego zawierającą m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski można składać do 6 maja 2022 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: