I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie za nami!

17 radnych, uczniów klas 7 i 8 oraz szkół ponadpodstawowych, zebrało się 26 kwietnia 2022 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego, na swojej pierwszej sesji.

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki przywitał nowo wybranych radnych. Złożył gratulacje, życząc wytrwałości w dążeniu do wprowadzenia pozytywnych zmian na rzecz lokalnej młodzieży oraz satysfakcji płynącej z pracy w samorządzie. Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk.

Następnie przewodniczący otworzył obrady I sesji Młodzieżowej Rady Gminy. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych a więc obrady będą prawomocne. Nieobecni byli radni Maciej Jankowski, Amelia Szirch oraz Marlena Mielczarek.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad do którego nie wniesiono uwag. Burmistrz  Olesna Sylwester Lewicki wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.

Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Przewodniczący Rady Pan Henryk Kucharczyk odczytał rotę ślubowania:

„Ślubuję uroczyście jako radny Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie pracować dla dobra i pomyślności młodzieży zamieszkałej na terenie gminy i miasta Olesno, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować  swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań Młodzieżowej Rady.”

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk odczytywał nazwiska nowo wybranych radnych, gdzie kolejno wypowiadano słowo „ślubuję” lub „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Po otrzymaniu zaświadczeń i złożeniu ślubowania radni stali się pełnoprawnymi członkami Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie, z których następnie w głosowaniu tajnym wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza. 


W celu przeprowadzenia wyborów została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie:

  1. Olga Gruca - przewodnicząca
  2. Karolina Wiktor - członek
  3. Teresa Skrzydło - członek

Na przewodniczącego zgłoszono następujących kandydatów: Budek Dominika, Jendrosek Amelia, Karol Noworolnik. Ponieważ w pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości głosów, głosowanie musiało zostać powtórzone. W drugiej turze wyborów bezwzględną większość głosów otrzymał Pan Karol Noworolnik i został wybrany Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie.

Od tego momentu Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk przekazał prowadzenie sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Gminy Panu Karolowi Noworolnikowi.

Radni przystąpili do wyboru dwóch wiceprzewodniczących. Na kandydatów na wiceprzewodniczących zostały zgłoszone następujące osoby Jendrosek Amelia, Stelmach Dawid, Jurczyk Martyna, Flak Patryk. W wyniku przeprowadzonych wyborów wiceprzewodniczącymi Młodzieżowej Rady Gminy zostali Amelia Jendrosek oraz Patryk Flak.

Radni przystąpili do wyboru sekretarza. W pierwszej turze wyborów jako kandydatów zgłoszono Dawida Stelmach oraz Dominikę Budek. Wynik wyborów okazał się remisem. Głosowanie trzeba było powtórzyć, gdzie dodatkowo zgłoszono kandydaturę Olgi Grucy. Ponieważ była ona członkiem Komisji Skrutacyjnej nastąpiła zmian składu tej komisji. W miejsce Olgi Grucy powołano Martynę Jurczyk.  Następnie została przeprowadzona druga tura wyborów, która także nie wyłoniła sekretarza. Została przeprowadzona trzecia tura wyborów spośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów tj. Olga Gruca i Dawid Stelmach. Trzecia tura również nie rozstrzygnęła kto zostanie sekretarzem ponieważ głosowanie zakończyło się remisem.

Radni zadecydowali poprzez głosowanie, stosunkiem głosów 11 „za” i 3 „przeciw” aby przeprowadzić losowanie i tym samym wybrać sekretarza. Losowanie przeprowadził Przewodniczący Młodzieżowej Rady Pan Karol Noworolnik, który otrzymał dwie zaklejone koperty i losując jedną z nich wybrał na sekretarza Pana Dawida Stelmacha.

_46A0825.jpeg

Po wyborach, skład rady prezentuje się następująco:

1. Karol Noworolnik - ZSZ Olesno - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

2. Patryk Flak - ZSZ Olesno - Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

3. Amelia Jendrosek - PSP nr 3 Olesno - Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

4. Dawid Stelmach - PSP nr 1 Olesno - Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

5. Maciej Jankowski - LO Olesno - Radny Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

6. Amelia Szirch - LO Olesno - Radna Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

7. Dominika Budek - LO Olesno - Radna Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

8. Dawid Gajewski - ZSEiO Olesno Radny Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

9. Marlena Mielczarek - ZSEiO Olesno -Radna Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

10. Michał Rogowski - ZSEiO Olesno - Radny Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

11. Karolina Patrzyk - ZSZ Olesno - Radna Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

12. Marcin Paprotny - PSP nr 1 Olesno - Radny Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

13. Martyna Jurczyk - PSP nr 2 Olesno - Radna Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

14. Olga Gruca - PSP nr 2 Olesno Radna Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

15. Piotr Zalewski - PSP nr 3 Olesno - Radny Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

16. Filip Szczęść - PSP Borki Wielkie - Radny Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

17. Filip Skowronek - PSP Bodzanowice - Radny Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

Dołączamy się do gratulacji Burmistrza Olesna, życzymy Wam wielu ciekawych inicjatyw oraz trzymamy kciuki za ich realizację.

Powodzenia!

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: