Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

logo.jpeg

Gmina Olesno złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

Złożony przez Gminę Olesno wniosek o Granty PPGR został zaakceptowany oraz otrzymał dofinansowanie w wysokości 941 800,00 .

Kwota wydatków kwalifikowalnych 100%.

Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup 254 laptopów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem wraz z jednym dostępem do Internetu oraz zostanie przekazana beneficjentom ostatecznym, którzy przeszli pozytywnie weryfikację złożonych oświadczeń.

Celem programu jest pomoc rodzinom popegeerowskim w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauka zdalną.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

logonumber2.jpeg

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: