Konkursy z Funduszy Europejskich

Oferta obejmuje łącznie 21 konkursów: 10 z programów krajowych, 9 z programów regionalnych

oraz 2 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

Zdobywcy światowych rynków

          Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Kompetencje cyfrowe

           Obecnie na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowane z Funduszy Europejskich.   

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości

Granty na Eurogranty

         Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy planują wziąć udział w programach Unii Europejskiej mogą pozyskać środki, aby się do tego dobrze przygotować. Chodzi o takie programy jak: Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa i Single Market Programme.

Można otrzymać na ten cel nawet 280 tys. zł i przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:

  • usługi doradczej, dzięki której przygotujesz wniosek o Eurogrant
  • opracowania studium wykonalności
  • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych)
  • tłumaczenie wniosku

Szczegóły dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Czas na start-up

               Dla startuperów, którzy zakończyli inkubację w platformie startowej, działającej w Programie Polska Wschodnia, przeznaczony jest kolejny konkurs, w którym czeka nawet 1 mln złotych wsparcia na rozwinięcie działalności. To oferta dla tych przedsiębiorców,  którzy chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i stopniowo zwiększać sprzedaż.

Pozyskane środki mogą przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych lub eksperckich, pensje dla pracowników zaangażowanych w projekt lub promocję swojego przedsięwzięcia.

Konkurs będzie trwał jeszcze do 19 maja 2022 r.

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i :

  • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby mogły z nich korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące)
  • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie)
  • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja) 

Nadal możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zdrowie

               Od 29 kwietnia do 30 maja 2022 r, podmioty lecznicze mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia oddziałów oraz pracowni diagnostycznych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, czy pediatrii.

            Dofinansowaniem objęte będą roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji. 

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie Ministerstwa Zdrowia

Dowiedz się więcej

             To tylko niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w maju naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Źródło informacji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: