Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czyste Olesno

Brak opisu obrazka

„Czyste Olesno”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  

Całkowita wartość Projektu: 40 780,25

Dofinansowanie ze środków europejskich: 36 702,23 zł

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami wśród mieszkańców Gminy Olesno.

W ramach realizowanego zadania planuje się przeprowadzić szereg działań służących osiągnięciu zaplanowanego celu, w tym m.in.:

  1. Zakup koszy do segregacji w miejscach publicznych – planuje się zakupić 17 szt. pojemników do segregacji, w tym:

- 10 szt. pojemników modułowych do segregacji trzech frakcji odpadów, papier, tworzywa sztuczne, metale i zmieszane

- 4 szt. na odpady medyczne – pojemność pojemnika 60 l,

- 3 szt. na baterie – pojemność pojemnika 20 kg.

Pojemniki zostaną umieszczone w miejscach publicznych na terenie gminy:

Urzędzie Miejskim, Ratuszu, MDK-u, Oleskiej Lagunie, Domu Harcerza, Oleskiej Bibliotece Publicznej, Stadionie Miejskim w Oleśnie.

  1. Kampanię informacyjną, która przeprowadzona będzie:

- w prasie o zasięgu regionalnym,

- w Powiatowym Centrum Informacyjnym, lokalny portalu,

- w mediach społecznościowych na oficjalnej witrynie UM Olesno.

Kampania dotyczyć będzie problemu prawidłowej segregacji oraz utrzymania czystości na terenie gminy.

3. Wydanie poradnika dotyczącego m.in. segregowania odpadów, ograniczania ich ilości i możliwości nadania ,,drugiego życia” – 1 szt. (nakład elektroniczny), do pobrania na stronie internetowej www.olesno.pl, 500 szt. nakład papierowy – dostępny nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Oleśnie w punkcie opłat za śmieci.

- mini poradnik  wersja elektroniczna -1 szt. do pobrania: na stronie internetowej www. olesno.pl, na stronie Powiatowego Centrum Informacyjnego - lokalnym portalu,

- mediach społecznościowych; 1000 szt. wersja drukowana, dostępna nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Oleśnie w punkcie opłat za śmieci.