Około 34 miliony złotych z Rządowego Programu „Polski Ład” dla Gminy Olesno!

Dziś, tj. 30 maja 2022 r., Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Program Inwestycji Strategicznych to dofinansowanie na budowę i modernizację m. in. dróg szkół, przedszkoli i żłóbków, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

To jedyny w historii program kompleksowego wsparcia inwestycyjnego samorządów w formie bezzwrotnego dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom, a my mamy ogromną przyjemność poinformować, że Gminie Olesno przyznano rekordowe, około 34 miliony złotych!

Bez tytułu (Dokument A4).png

Dla porównania - w 2022 r. na inwestycje przeznaczonych zostało 13,5 mln zł, a w 2021 roku wykonanie zadań inwestycyjnych było na poziomie nieco ponad 7 milionów złotych.


W ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, zrealizowane zostaną następujące zadania:

3.png

Przypominamy – na to zadanie Gmina otrzymała już środki w wysokości 4 mln 357 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pozyskane środki  pozwolą na sfinansowanie ww. inwestycji w zdecydowanej większości za środków zewnętrznych. Było to działanie, o które nasz samorząd zabiegał bardzo długo.


2.png

Do zadania wybrano odcinki dróg, których zły stan techniczny powoduje konieczność modernizacji w pierwszej kolejności, zarówno w Oleśnie, w tym w ścisłym centrum, jak również na obszarach wiejskich – w sołectwach.

Zadanie to obejmuje odcinki dróg:

– ul. Pieloka w Oleśnie, tj. jednej z głównych dróg w historycznym centrum Olesna.- przebudowa odcinka drogi oraz wymiana azbestowego wodociągi, remont chodników, kanalizacji deszczowej, wykonanie parkingów oraz nasadzeń wielopiętrowej zieleni przy drodze

ul. Nad Łąkami w Oleśnie – przebudowa odcinka drogi wraz z umocnieniem poboczy

- ul. Budowlany w Oleśnie – przebudowa odcinka drogi wraz z wymianą azbestowego wodociągu i remontem kanalizacji deszczowej

- ul. Młyńska w Borkach Wielkich – przebudowa odcinka drogi wraz z umocnieniem poboczy

- drogi gminnej w Kucobach – remont odcinka drogi wraz z umocnieniem poboczy


Kolejną świetną wiadomością, jest przyznanie wielomilionowych środków na zadanie, które Gmina Olesno realizować będzie w ramach zawiązanego partnerstwa z gminami Gorzów Śląski, Radłów, Zębowice oraz Powiatem Oleskim, jako Związek Powiatowo-Gminny „Samorządowy Ziemi Oleskiej”.

1.png

 

Zadanie to dotyczy budowy Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych w Oleśnie. Centrum projektowane jest z myślą o zapewnieniu kompleksowego miejsca szkoleń służb ratowniczych, przede wszystkim ochotniczych straży pożarnych z obszaru całej Polski, w zakresie przygotowania do realizacji akcji gaśniczych, taktyk, zwalczania pożarów, ratownictwa i ewakuacji, pomocy przedmedycznej, ratownictwa wysokościowego, organizacji ochrony ludności, działań chemiczno-ekologicznego, łączności i alarmowania, kierowania ruchem drogowym, działań przeciwpowodziowych i innych zagrożeń. W ramach zadania powstać ma centrum szkolenia zaprojektowane i wyposażone w dedykowany sposób dla służb, wyposażone w sprzęt i urządzenia symulacyjne, takie jak m.in. elementy wyposażenia samochodów ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochodów ratowniczo-gaśniczych, pomp, sprzętu zaplecza socjalnego, innego sprzętu specjalistycznego. Centrum ma zapewnić wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Centrum ma zostać wybudowane na gruncie w centrum Olesna, w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanego stadionu lekkoatletycznego, krytej pływalni
i projektowanych kortów tenisowych – które zapewnią niezbędną infrastrukturę dla szkoleń sprawnościowych. Opracowanie programu i realizacja szkoleń specjalistycznych po zakończeniu budowy centrum deklaruje zapewnić Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, który planuje realizację projektów miękkich dotyczących prowadzenia działań szkoleniowych, zapewnienia kadry, w tym opracowanie optymalnych scenariuszy szkolenia i przeprowadzenie szkoleń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozytywnego rozpatrzenia złożonych przez naszą gminę wniosków, a w szczególności  Panu Ministrowi Marcinowi Ociepie oraz Pani Poseł na Sejm RP Violetcie Porowskiej, za ogromne, merytoryczne wsparcie naszych działań!

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: