Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Oleśnie

W niedzielne popołudnie, 29 maja, Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Oleśnie obchodziła jubileusz 90-lecia swojego istnienia. Podczas uroczystości jednostce przekazany został także nowy samochód pożarniczy.

Wśród gości obecni byli między innymi: Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego, Paweł Tomasz de Dydyński – asystent Violetty Porowskiej - Posła na Sejm RP, Norbert Waliczek – sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu, st. kpt. Wojciech Wiecha – członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu, Henryk Kucharczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie, st. kpt. Kamil Pęcherz - Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP  w Oleśnie, Grzegorz Dorynek - Sołtys Starego Olesna.

W uroczystości uczestniczyli także prezesi i naczelnicy OSP wraz z pocztami sztandarowymi oraz jednostki OSP należące do parafii Stare Olesno: Gronowice i Ciarka.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystą Mszą św. polową przy kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie pod przewodnictwem ks. Grzegorza Juszczyszyna – proboszcza parafii.

_46A8226.jpeg

Dalsza część uroczystość przeprowadzona została zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Krótką historię OSP Stare Olesno przedstawiła Katarzyna Piszczatowska. W celu upamiętnienia jubileuszu odsłonięty został obelisk wraz z tablicą pamiątkową ufundowany przez społeczność Starego Olesna.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie przez Sylwestra Lewickiego – Burmistrza Olesna, a zarazem prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Oleśnie, aktu przekazania oraz kluczyków nowego samochodu, a następnie jego poświęcenie przez ks.  proboszcza Grzegorza Juszczyszyna.

Jest to fabrycznie nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Master zakupiony  pod koniec 2021 roku. Pojazd został wyposażony zgodnie z wymogami technicznymi i branżowymi      w zestaw urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych, radiotelefon  samochodowy, wyciągarkę elektryczną, pneumatyczny maszt oświetleniowy, pilarkę ratowniczą, narzędzie ratownicze typu Hooligan. Samochód posiada także zbiornik kompozytowy na 300 l wody oraz moduł gaśniczy wodno-pianowy  z pompą o wydajności maksymalnej 350 l/min. Jego wartość to kwota 247.990 zł., z tego 197.990 zł. pochodziło z budżetu gminy Olesno, a 50.000 zł. z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

_46A8181.jpeg

Uroczystość był też okazją do podziękowania zasłużonym strażakom poprzez wręczenie im medali i odznak. Wśród wielu odznaczonych honorowy medal im. Hellmanna odebrał Józef Nowak – prezes OSP Stare Olesno.

_46A8368.jpeg

Na pamiątkę wydarzenia strażacy z Starego Olesna przekazali gościom honorowym specjalne podziękowania w formie wygrawerowanych w drewnie płaskorzeźb św. Floriana. Uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem.

_46A8187.jpeg

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: