Konferencja w sprawie wielomilionowych środków przyznanych w ramach Polskiego Ładu!

W poniedziałek 6 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Oleśnie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej  - Marcina Ociepy.

Tematem konferencji prasowej były planowane inwestycje, które będą realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”  na które w sumie pozyskano około 34 milionów złotych!

Bez tytułu (Dokument A4).png

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, na terenie Olesna powstanie Krajowe Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych, na które przyznano środki w kwocie aż 16.652.469,42 zł! Będzie to pierwszy tego typu obiekt w Polsce, w którym służby ratownicze, a przede wszystkim ochotnicze straże pożarne z obszaru całej Polski będą mogły przejść kompleksowe i profesjonalne szkolenie. Centrum ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanego stadionu lekkoatletycznego, krytej pływalni i projektowanych kortów tenisowych – które zapewnią niezbędną infrastrukturę dla szkoleń sprawnościowych.

Podczas konferencji minister Marcin Ociepa pokreślił znaczenie Olesna oraz całej ziemi oleskiej, na terenie której aktywność Ochotniczych Straży Pożarnych jest bardzo duża. Trzeba zaznaczyć, że równolegle do policji, karetki czy straży pożarnej, do wypadków, klęsk żywiołowych itp. jako pierwsi najczęściej przyjeżdżają właśnie strażacy ochotnicy, dlatego powstanie ogólnopolskiego centrum szkoleniowego takich służb jest w interesie społecznym. Olesno posiada już wspaniały stadion lekkoatletyczny i kryty basen, które w połączeniu z centrum szkoleniowym będą tworzyć nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku. – powiedział minister.

_H7A9371.jpeg

Gmina Olesno realizować będzie to zadanie w ramach zawiązanego partnerstwa z gminami Gorzów Śląski, Radłów, Zębowice oraz Powiatem Oleskim, jako Związek Powiatowo-Gminny „Samorządy Ziemi Oleskiej”.


Drugą inwestycją na którą Gmina Olesno otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład jest budowa kompleksu basenów odkrytych. Przyznana kwota to aż 13.726.963,18 zł! Na to zadanie Gmina Olesno otrzymała już środki w wysokości 4 mln 357 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Pozyskane środki o łącznej wysokości 18.083.963,20 zł  pozwolą na sfinansowanie tego rodzinnego obiektu w zdecydowanej większości ze środków zewnętrznych.

3.png


Trzecią inwestycją na którą Gminie zostały przyznane środki w wysokości 3.421.631,79 zł to „Modernizacja dróg w gminie Olesno”. Do zadania wybrano odcinki dróg, których zły stan techniczny powoduje konieczność modernizacji.

Zadanie to obejmuje odcinki dróg:

– ul. Pieloka w Oleśnie, tj. jednej z głównych dróg w historycznym centrum Olesna.- przebudowa odcinka drogi oraz wymiana azbestowego wodociągi, remont chodników, kanalizacji deszczowej, wykonanie parkingów oraz nasadzeń wielopiętrowej zieleni przy drodze

– ul. Nad Łąkami w Oleśnie – przebudowa odcinka drogi wraz z umocnieniem poboczy

- ul. Budowlanych w Oleśnie – przebudowa odcinka drogi wraz z wymianą azbestowego wodociągu i remontem kanalizacji deszczowej

ul. Młyńska w Borkach Wielkich – przebudowa odcinka drogi wraz z umocnieniem poboczy

drogi gminnej w Kucobach – remont odcinka drogi wraz z umocnieniem poboczy

_H7A9394.jpeg

Przyznane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” środki w wysokości ponad 33 milionów złotych są dla nas ogromne! Dla porównania budżet inwestycyjny Gminy Olesno oscylował w okolicach 10 milionów. Tym bardziej cieszymy się  z tych pieniędzy i serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozytywnego rozpatrzenia złożonych przez naszą gminę wniosków.– dodał burmistrz Olesna Sylwester Lewicki.


POWIĄZANE ARTYKUŁY:

Około 34 miliony złotych z Rządowego Programu „Polski Ład” dla Gminy Olesno!

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: