Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawody strażackie jednostek OSP Gminy Olesno 2022

Gminne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się, na Stadionie Miejskim w Oleśnie w niedzielne popołudnie, 12 czerwca, czyli następnego dnia po zawodach powiatowych.

Wystartowały 22 drużyny (czyli około 220 zawodników) z jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Olesno.

Nad tegoroczną edycją zawodów w gminie Olesno Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Opolskiego. Marszałek Województwa Opolskiego udzielił także dotacji w wysokości 9 tys. złotych organizację tegorocznych zawodów.

Otwarcie zawodów nastąpiło zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, którego elementem jest uroczyste podniesienie flagi państwowej. Poczet flagowy wystawiła OSP Łomnica.

Podczas ceremonii otwarcia Sylwester Lewicki – Burmistrz Olesna powitał gości, zawodników, komisję sędziowską oraz licznie zgromadzoną społeczność gminy.

Zawody przeprowadzone zostały w dwóch konkurencjach: sztafecie i ćwiczeniu bojowym.

Zawody oceniał zespół sędziowski składający się z przedstawicieli  wszystkich jednostek OSP gminy. Komisji przewodniczył bryg. Mariusz Droś z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

Najlepsze drużyny z rąk Sylwestra Lewickiego – Burmistrza Olesna,  w poszczególnych kategoriach otrzymały puchar. Zawodnicy otrzymali także okolicznościowe medale i dyplomy. Każda ze zwycięskich drużyn otrzymała również talony pieniężne z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub umundurowania. Wartość talonów wyniosła niemal siedem tysięcy złotych. Wszystkim zawodnikom tradycyjnie gmina Olesno zapewniła wyżywienie.

Dodatkowo nagrody o wartości jednego tysiąca złotych ufundowane zostały także przez Marszałka Województwa Opolskiego.

 

Kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

grupa

nazwa jednostki

wynik łączny

uzyskane miejsce

g I dziewczyny

BODZANOWICE

960,1

I

 

ŁOWOSZÓW

953,2

II

g. I chłopcy

BORKI MAŁE

998,8

I

 

BODZANOWICE

991,4

II

 

STARE OLESNO

899,2

III

 

ŁOWOWSZÓW

875,7

IV

g. C kobiety

ŁOMNICA

131,2

I

 

BODZANOWICE

145,9

II

g. A męska

ŁOMNICA

95,3

I

 

WYSOKA

100

II

 

SOWCZYCE

102,2

III

 

WACHÓW

104,3

IV

 

KUCOBY

105,7

V

 

BODZANOWICE

106,2

VI

 

ŁOWOSZÓW

107,9

VII

 

BORKI MAŁE

113,6

VIII

 

BORKI WIELKIE

116,1

IX

 

LEŚNA

121

X

 

BOROSZÓW

128,1

XI

 

STARE OLESNO

130

XII

 

WACHOWICE

134,2

XIII

 

BRONIEC

139,3

XIV

Warto dodać, że OSP Łomnica w grupie męskiej zwyciężyła w eliminacjach gminnych już po raz dziesiąty od 2009 roku. Dzień wcześniej zwyciężyła w zawodach powiatowych.

Ciekawym dodatkiem zawodów był pokaz musztry w wykonaniu dzieci w wieku od 3 do 11 lat z OSP Łomnica.

Podczas zawodów na wszystkie dzieci czekały dmuchańce ustawione obok boisk Orlika.

Zawody połączone zostały także z prezentacją historycznego sprzętu pożarniczego  będącego na wyposażeniu naszych jednostek. Można było obejrzeć:

- sikawkę konną z 1904 roku z OSP Broniec

- śląskie umundurowanie historyczne z OSP Broniec

- sikawkę przenośną z OSP Wachowice

- przedwojenną motopompę typu Flander z OSP Łomnica

- hełmy bojowe z kolekcji czapek i hełmów służb mundurowych z OSP Borki Wielkie   

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: