Oleska młodzież na obozie Eurocamp 2022

W dniach od 25 czerwca do 1 lipca 2022 r. w Arnsbergu, organizowany jest obóz Eurocamp 2022. Umożliwia on międzynarodową wymianę młodzieży z miast partnerskich Arnsberga. W tym roku są to: Olesno, Alba Iulia (Rumunia), Caltagirone (Włochy) oraz oczywiście Arnsberg.

Olesno reprezentują przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Oleśnie, harcerze, uczennice PSP nr 2 z Olesna.

Eurocamp służy młodym ludziom do wymiany poglądów z młodzieżą z innych społeczności europejskich, do poszerzania wiedzy o świecie i do nawiązywania przyjaźni. Ponadto promuje kompetencje międzykulturowe młodych ludzi. Utrzymywany jest kontakt z miastami partnerskimi, a tym samym umacnia się europejskie poczucie wspólnoty.

Obóz odbywa się pod hasłem: "Zrównoważeni razem - ochrona środowiska i klimatu we wspólnej Europie".

W programie prezentacje stron partnerskich, wspinaczki górskie, wspólne sadzenie drzew, przeprowadzenie akcji ekologicznej, gry i zabawy, zwiedzanie ruin zamku, zwiedzanie miasta, wycieczka piesza.

eurocamp.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: