Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Zrenaturalizowany zbiornik wodny w Kucobach ostoją bioróżnorodności

Zbiornik wodny w Kucobach, który w latach 70 tych XX wieku funkcjonował jako kąpielisko publiczne, dwa lata temu został znaturalizowany. Przez szereg lat kąpielisko uległo degradacji, która uniemożliwiła kontynuację jego funkcji.

Ze względu na brak szandorów, woda od lat nie była piętrzona i utrzymywała się na poziomie ok. 10 cm. Dodatkowo zbiornik został porośnięty nalotem drzew i krzewów. Początkowo Gmina Olesno planowała przywrócić zbiornikowi pierwotną funkcję - jednakże po przeanalizowaniu aspektów przyrodniczych (wykonano m.in. inwentaryzację przyrodniczą tego miejsca) i ekonomicznych, ze względu na bogactwo siedlisk i gatunków, które w międzyczasie zasiedliło zbiornik, podjęto decyzję o  pozostawieniu miejsca przyrodzie (funkcje rekreacyjne zapewni modernizowany basen w Oleśnie). Ze względu jednak na postępującą degradację miejsca (brak wody, zarastanie) miejsce to, w którym doskonałe warunki odnalazły przede wszystkim chronione gatunki płazów, wymagało konkretnych działań.

IMG-20220622-WA0008.jpeg

Podkreślić trzeba, że chociaż jest to zbiornik sztuczny, powstały w wyniku działalności człowieka i dla jego potrzeb, tak jak wiele tego typu kompleksów, zarówno w Polsce jak i w Europie, ma olbrzymie walory przyrodnicze. Koncentrują się w nich rzadkie gatunki zwierząt (głównie płazy i ptaki). Podczas inwentaryzacji przyrodniczej potwierdzono występowanie m.in. chronionych gatunków bezkręgowców, takich jak Czerwończyk nieparek, płazów i gadów, takich jak: ropucha szara, żaba wodna, żaba jeziorkowa, traszka zwyczajna, padalec, jaszczurka zwinka, zaskroniec oraz ptaków, takich jak: lerka, dzierzba gąsiorek, błotniak stawowy, krzyżówka i wiele innych.

To bogactwo przyrodnicze jest wytworem wspólnego działania spontanicznych sił przyrody i tradycyjnego rytmu gospodarki, polegającego na określonym reżimie kształtowania siedlisk wodnych: napełniania i spuszczania wody,  odsłaniania i usuwania osadów dennych, pozwalania lub nie na rozwój roślinności w zbiornikach itp. Zachowanie tego tradycyjnego reżimu jest podstawowym warunkiem zachowania bogactwa przyrodniczego zbiorników. Obecność w zbiornikach wody jest podstawowym warunkiem zachowania ich bogactwa. Dla zwierząt (ptaków) duże znaczenie ma istnienie miejsc zarośniętych i spokojnych, należy więc pozostawić fragmenty niewykaszanej roślinności. Nie należy także wykaszać trzcinowisk i oczeretów w okresie lęgów ptaków (od połowy marca do końca lipca). Dla  płazów wskazane jest utrzymanie miejsc żerowania (np. piaszczyste plaże), rozrodu (pasy trzciny) i przebywania (wypłycenia). Dlatego w przypadku tego zbiornika usunięto  naloty/podrostów drzew i krzewów oraz innych podrostów z pozostawieniem pasa szuwar z trzciny i pałek szerokolistnych, odmulenie, pogłębienie, remont mnicha z montażem szandorów,  nawiezienie narzutu kamiennego (wypłycenia dla płazów) oraz powiększenie miejsca żerowania płazów (piaszczysta plaża).

Aktualnie zbiornik jest świetnym miejscem obserwacji przyrody, zaprasza na spacery i wypoczynek.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: