Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Dobra wiadomość dla kierowców!

Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi ekspresowej S11 wchodzi w koleiny etap zaawansowania prac. W najbliższy czwartek (1 września) udostępniony zostanie do ruchu wiadukt na węźle Olesno, wybudowany w ciągu drogi wojewódzkiej 487 prowadzącej do Byczyny. Tym samym zlikwidowany zostanie obowiązujący obecnie objazd.

GDDKiA.jpeg

Na węźle Olesno wykonawca zakończył także układanie warstwy ścieralnej na łącznicach oraz w obszarze węzła. Wykonano też oznakowanie pionowe oraz balustrady zabezpieczające ruch pieszo-rowerowy. W tym tygodniu zaplanowano wykonanie oznakowania poziomego.

Jakie jeszcze prace są prowadzone?

Aktualne zaawansowanie dla tej inwestycji wynosi około 60 proc. Finalizowane są roboty ziemne w zakresie wykopów, nasypów oraz wzmocnienia podłoża w ciągu trasy głównej oraz dróg poprzecznych. Kontynuowane są prace w zakresie układania warstw konstrukcyjnych jezdni. Warstwa podbudowy z kruszywa jest już widoczna na znacznym odcinku trasy głównej.

Wykonawca kontynuuje prace przy układaniu warstw bitumicznych (podbudowy zasadniczej, warstwy wiążącej oraz ścieralnej). Prowadzone są prace na 24 obiektach mostowych, m.in. w zakresie ustrojów nośnych oraz prac wykończeniowych niektórych z obiektów oraz zbrojenia i betonowania przyczółków. Na niektórych obiektach mostowych prace zbliżają się do końca.

Zakres inwestycji

Początek przebiegu nowej drogi ekspresowej będzie zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu Kolonii Ciarka w ramach tymczasowego ronda łączącego istniejącą DK11 z S11. Koniec zlokalizowany będzie na granicy woj. opolskiego i śląskiego, w pobliżu miejscowości Łomnica.

Docelowo dwujezdniowa obwodnica Olesna, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i nośności 11,5 t/oś, zostanie połączona z sąsiednimi odcinkami drogi ekspresowej. Dla fragmentu od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna uzyskaliśmy decyzję środowiskową w sierpniu ubiegłego roku. Z kolei dla odcinka od końca obwodnicy Olesna w kierunku Lublińca i Tarnowskich Gór opracowywane są możliwe warianty przebiegu i na jeden z nich zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Obiekty inżynierskie i ronda

Inwestycja przewiduje także budowę 24 obiektów mostowych oraz węzła Olesno na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami. Wśród zaprojektowanych obiektów mostowych największe z nich to dwa wiadukty nad linią kolejową relacji Tarnowskie Góry - Kluczbork o długości całkowitej odpowiednio około 135 oraz 126 m.

Projekt przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Korzyści wynikające z budowy obwodnicy

Nowa trasa zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc nowoczesne drogowe połączenie dla województw wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na aktywizację gospodarczą terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie S11 oraz w województwie opolskim.

Docelowo obwodnica Olesna stanowić będzie fragment drogi ekspresowej S11, która ma charakter ogólnopolski i połączy porty woj. zachodniopomorskiego z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym.

Całkowita wartość inwestycji (włącznie z nadzorem i wykupem gruntów) to 767,9 mln zł. Dofinansowanie ze środków funduszy europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, wynosi około 411 mln zł.

Inwestycja zostanie oddana kierowcom w II kwartale przyszłego roku.

 

Tekst i zdjęcia: GDDKiA Oddział Opole

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: