Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Gmina Olesno ogłasza dodatkowy nabór wniosków do programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

 

W ramach powstałych oszczędności Gmina Olesno ogłasza dodatkowy nabór wniosków w programie Granty PPGR. W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych i średnich mogą otrzymać do osobistego użytku laptop.

 

Aby otrzymać wsparcie muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

- dziecko/pełnoletni uczeń szkoły średniej zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (w tym przypadku Gminę Olesno),

- dziecko/pełnoletni uczeń szkoły średniej jest członkiem rodziny osoby (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), która pracowała niegdyś
w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,

- dziecko/pełnoletni uczeń szkoły średniej, nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2021 i 2022), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW:

  1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dzieckaDOCOŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH.doc (142,50KB)

lub

  1. Oświadczenie dziecka pełnoletniegoDOCOŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ.doc (143,00KB)
  2. Dokument potwierdzający pracę w PPGR (tj. potwierdzenie, że osoba która została podana w Oświadczeniu (rodzice/dziadkowie/pradziadkowie), pracowała niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej; np. świadectwo pracy, rozwiązanie umowy, umowa o pracę itp.) oraz zamieszkiwała w miejscowości w której funkcjonował PPGR – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
  3. Akt urodzenia/małżeństwa (udokumentowanie pokrewieństwa z osobą pracującą w PPGR (np. akty stanu cywilnego z którego jasno wynika, że uczeń jest spokrewniony z osobą pracującą w PPGR) -– kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
  4.  Załącznik do oświadczenia – PDFDot. uzupełnienia oświadczenia.pdf (268,00KB)

 


 

Oszczędności pozwolą na sfinansowanie zakupu sprzętu dla 25 dzieci, dlatego pozytywnie rozpatrzonych zostanie 25 wniosków –

wg kolejności złożenia (decyduje data złożenia oraz godzina).

 

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 3 października 2022 r.  OD GODZINY 9:00!!


Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pokój 112).

 

UWAGA. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna (RSP) nie zalicza się do PPGR!!

 

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: