Wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie - SPORT I REKREACJA

sport i rekreacja.jpeg

Gmina Olesno złożyła następujące wnioski o dofinansowanie różnych zadań związanych z poprawą infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz organizację wydarzeń sportowych.

Są to:

- wniosek do Fundacji Orlen o dofinansowanie w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi” wydarzeń organizowanych 26 i 27 listopada 2022 r. w miejscowości Leśna.  26 listopada 2022 odbędą się Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych, biegi dla zawodników i zawodniczek z całej Polski posiadających licencję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, którzy na przełajowej trasie będą walczyć o medale i kwalifikację do reprezentacji na Mistrzostwa Europy w Turynie, natomiast 27 listopada 2022 r. odbędą się otwarte biegi przełajowe dla biegaczy nieposiadających licencji PZLA po trasie Mistrzostw Polski w przełajach oraz I Małe Mistrzostwa Polski w przełajach dla dzieci.  

Wnioskowana kwota dofinansowania -  20.000,00 złotych.

________________________________________________________________________________

- wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydarzenia sportowego pn. „Pierwszy polsko-czeski festiwal skoków” w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Przekraczamy granice”.

Festiwal będzie okazją do zainteresowania mniej popularnymi wśród dzieci i młodzieży konkurencjami lekkoatletycznymi. Zawodom będzie towarzyszył piknik integracyjny podczas którego dzieci, które nie zostaną wytypowane do udział w zawodach (nauczyciele wybiorą przedstawicieli szkół), będą mogły spróbować swoich sił w skoku w dal i skoku wzwyż na zestawie treningowym. W zawodach wezmą udział dzieci z CZ i PL. W ramach projektu planowany jest również zakup m.in. sprzętu sportowego w postaci wyczynowych stojaków do skoku wzwyż, poprzeczek do skoku wzwyż, przymiaru teleskopowego, listew pomiarowych długości skoku w dal i trójskoku, znaczników odbicia, znaczników rozbiegu, profesjonalnej tablicy wyników oraz podium sportowego. Wydarzenie zaplanowano na kwiecień 2023 r. na Stadionie Miejskim w Oleśnie.

Wartość projektu 12.000,00 eu

Wnioskowana kwota dofinansowania - 10.600,00 eu

________________________________________________________________________________

- wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu technicznego kompleksu sportowego ‘Moje boisko – ORLIK 2012’ w Oleśnie” w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych ‘Orlik’ 2022. Zadanie będzie obejmowało demontaż i utylizację wyeksploatowanej nawierzchni boiska do piłki nożnej wraz z dostawą i montażem nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, na łącznej powierzchni 1860 m2, wymianę 31 szt. opraw oświetleniowych o małej sprawności na oświetlenie ledowe oraz wymianę wyeksploatowanych siatek na piłkochwytach za bramkami na nowe.

Wartość zadania - 405.926,00 złotych,

Wnioskowana kwota dofinansowania - 202.963,00 złotych.

________________________________________________________________________________

- wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej basenu Oleska Laguna w Oleśnie” w dziedzinie „Ochrona atmosfery”. W ramach zadania przewiduje się zmianę źródła ciepła na cele grzewcze, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania wody basenowej na pompę ciepła powietrze-woda o mocy 200 kW. Ulepszenie przewiduje zastosowanie bufora ciepła, montaż automatyki, pomp obiegowych, montaż instalacji fotowoltaicznej PV (125 szt. paneli o łącznej mocy 50 kWp i powierzchni 245m2) do produkcji energii elektrycznej.

 

Koszt realizacji zadania - 1.540.575,00 zł

Wnioskowana wartość dofinansowania -  50 % - 770.287,50 zł

________________________________________________________________________________

wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.02 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, pn. Poprawa warunków jakości edukacji i sportu - przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie infrastruktury sportowej w Oleśnie.

Projekt otrzymał dofinansowanie i w jego ramach zrealizowana zostanie:

1) modernizacja placu zabaw przy Żłobku w Oleśnie, (ZREALIZOWANO)

2) remont lodowiska miejskiego przy ul. Kościuszki 17 w Oleśnie, (W TRAKCIE REALIZACJI)

3) rewitalizacja terenów i przestrzeni zdegradowanych (w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanego stadionu miejskiego), w celu nadania im funkcji obiektów sportowych - hali tenisowej. (W TRAKCIE REALIZACJI)

Dzięki realizacji projektu wspartych zostanie 3 obiekty infrastruktury zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach, otwarta przestrzeń utworzona będzie lub rekultywowana na obszarach miejskich o łącznej powierzchni 2 554,28 m2. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wyniesie 0,25 ha. 

Całkowita wartość Projektu: 1 325 384,21 

Koszty kwalifikowalne: 1 292 611,17 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 696 713,43 zł

________________________________________________________________________________

eu.png

 

Gmina Olesno wraz ze Stowarzyszeniem Osiedlowym Coś Dobrego Dla Bliźniego złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pn. – „Budowa placu zabaw w Oleśnie”.

Projekt polega na budowie placu zabaw przy ul. Arnsberskiej w Oleśnie.

Celem niniejszego projektu jest stworzenie placu zabaw dla małych i większych mieszkańców Olesna. Działka na której ma zostać wybudowanych plac zabaw znajd uje się na osiedlu przy ulicy Paderewskiego i Arnsberskiej wraz z miejscem dedykowanych opiekunom najmłodszych dzieci (wiata rekreacyjna).

Wartość kosztorysowa robót -  106.699,97 zł

Poziom dofinansowania – 100 %

________________________________________________________________________________

eu.png

 

Gmina Olesno wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Borki Małe złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw w Borkach Małych”.

Celem projektu pn. „Budowa placu zabaw  w Borkach Małych” jest stworzenie placu zabaw dla małych i większych mieszkańców Borek Małych.

Wartość kosztorysowa robót wynosi – 79.999,99 zł

Poziom dofinansowania – 100 %

________________________________________________________________________________

eu.png

 

Gmina Olesno wraz z Klubem Sportowym Bodzanowice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja boiska rekreacyjnego w Bodzanowicach”.

Celem projektu pn. „Modernizacja boiska rekreacyjnego w Bodzanowicach” jest modernizacja boiska rekreacyjnego, znajdującego się przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowicach.

Wartość kosztorysowa robót wynosi – 100.000,00 zł

Poziom dofinansowania – 100 %

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: