Zakończyła się jedna z największych inwestycji gminy Olesno

Po niespełna dwóch latach, 28 września 2022 r., oficjalnie zakończono kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Oleśnie.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni była jedną z największych, najbardziej kosztownych i jednocześnie najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy Olesno w przeciągu ostatnich kilkunastu lat.

Oprócz rozbudowy oczyszczalni, inwestycja objęła także rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta.

Łączny koszt tej proekologicznej inwestycji gminy Olesno wyniósł ok. 29 milionów złotych netto. Gminie udało się pozyskać bezzwrotne dofinasowanie w wysokości 18.996.523,62 złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Fundusz Spójności Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II, „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonana inwestycja to korzyści zarówno środowiskowe jak i ważny bodziec rozwojowy dla gminy. Do starej oczyszczalni nie było już możliwości przyłączenia się, teraz możemy rozwijać tematy związane z kanalizacją sanitarną przy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - powiedział podczas otwarcia Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki.

Wiceburmistrz Olesna Jerzy Chęciński zwrócił uwagę, że dzięki nowej oczyszczalni będzie można docelowo skanalizować całą gminę. Na chwilę obecną skanalizowane jest miasto i jedna wieś - Świercze. Pozostałe znajdują się poza systemem kanalizacji zbiorczej, jednak gmina zabiega o to, by w kolejnych latach się to zmieniło. W tej chwili przygotowywana jest dokumentacja dla kilku wsi położonych najbliżej Olesna.

Piotr Kętrzyński, kierownik Jednostki Realizującej Projekt wspomniał o ważnych aspektach technologicznych – To nowoczesna oczyszczalnia o sprawdzonej technologii. To oczyszczalnia średniej wielkości, o przepustowości 2,5 tysiąca m³ na dobę, do 5 tysięcy w skrajnych przypadkach maksymalnych przepływów. Stara oczyszczalnia opierała się na dosyć prymitywnym procesie oczyszczania. W tej chwili mamy ścieki, które są oczyszczane w bioreaktorach na osadzie czynnym. Ścieki przechodzą najpierw proces mechanicznego oczyszczania na kratach, na sitopiaskowniku, potem przechodzą proces biologicznego oczyszczania. Dzięki tej inwestycji mamy bardzo czysty odpływ ścieku. Ścieki są przezroczyste, zapewniają odpowiednie warunki do tego, żeby nie zanieczyszczać rzeki Stobrawy, która jest zlewnią rzeki Odry.


Inwestycja realizowana była Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oleśnie w której 100 % udziałów posiada Gmina Olesno. Wykonawcą prac była firma HYDRO-MARKO sp. z o. o z Jarocina.

W symbolicznym przecięciu wstęgi wziął udział Wicewojewoda Opolski Tomasz Witkowski oraz przedstawiciele gminy, Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz wykonawcy inwestycji.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: