Zazieleniamy gminę Olesno!

Widać już efekty akcji „Zazieleniamy gminę Olesno” – 9 sztuk drzew z gatunku lipa szerokolistna i 9 sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny posadzono na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Świerczu.

Drzewa te z pewnością nie tylko upiększą przestrzeń ale przede wszystkim przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców.

DSC_9200-01.jpeg

Drzewa zostały zasadzone dzięki dotacji celowej z budżetu gminy Olesno przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej, na dofinansowanie realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno.

W sumie w ramach projektu zostało podpisanych sześć umów dotacji na łączną kwotę 33.269,00 zł.

Z niecierpliwością oczekujemy na realizację pozostałych zadań, które zostaną wkrótce zakończone, o czym z przyjemnością poinformujemy.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: