Nowe stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie ogłasza  że na podstawie Uchwały Nr LXI/464/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 września 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z dniem 11.10.2022 r. wchodzi w życie nowy cennik za przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej wynoszący:

  • 9,50 zł netto + podatek VAT -za przyjęcie 1m3 nieczystości ciekłych pochodzących z zbiorników bezodpływowych/szamb (ścieki bytowe oraz przemysłowe)
  • 50,00 zł netto + podatek VAT - za przyjęcie 1m3 nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Do wyżej wymienionych kwot, należy doliczyć indywidualną stawkę przyjętą przez podmioty posiadające określone zezwolenie Burmistrza Olesna w zakresie odbioru i transportu  nieczystości ciekłych  do stacji zlewnej w ul. Stobrówki w Oleśnie.

 

Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości ciekłych

Lp.

Firma/ Imię i Nazwisko Przedsiębiorcy

Adres

TELEFON

NIP

REGON

1

Spółdzielcze Zrzeszenie Kółek Rolniczych

Borki Wielkie ul. Polna 5, 46-300 Olesno

(034) 359 60 70

576-000-04-68

000464633

2

Zakład usługowy Andrzej Kuzior

Ul. Częstochowska 15/23, 46-300 Świercze

605 227 172

576-105-36-79

532230946

3

Usługi Transportowo-Handlowe Krzysztof Gawlita

ul. Opolska 59, 46-300 Olesno

506 038 917

576-142-40-12

532121996

4

Usługi Transportowe Janusz Kuzior

ul. Częstochowska 15/23, 46-300 Świercze

695 873 938

576-139-62-21

161528213

5

STEMP-BUD Krzysztof Górski

ul. Oleska 4c, 46-333 Ligota Oleska

605 597 857

576-149-49-81

161518960

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: