Dzień Krajobrazu 2022. Krajobraz: Doświadczam w pełni

Dziś, tj. 20 października 2022 r., obchodzimy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KRAJOBRAZU pod hasłem - Krajobraz: Doświadczam w pełni.

DK 11.jpeg

Z tej okazji, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Oleśnie, Nadleśnictwem Olesno oraz Oleskim Muzeum Regionalnym, przygotowała dla uczniów klas 5 i 6 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, wyjątkową grę terenową, podczas której uczniowie musieli korzystać ze wszystkich posiadanych zmysłów - wzroku, smaku, dotyku, węchu i słuchu.

W ten sposób Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pragnie zwrócić uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu, którego odbiór zależy od bardzo wielu czynników i wrażliwości poszczególnych zmysłów. Krajobraz można zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować go i dotknąć.

Odbieranie krajobrazu poprzez różne zmysły umożliwia nam doświadczanie go w pełni i nierzadko odkrywanie na nowo.

Gra rozpoczęła się w kościele św. Anny, gdzie wiele ciekawostek o nim opowiedział uczestnikom ksiądz proboszcz. Następnie grupa szła chodnikiem wzdłuż ulicy Gorzowskiej. Po drodze, o otaczającej przyrodzie opowiadał pracownik Nadleśnictwa Olesno, pan Maksymilian Dobosz.

Na dworcu kolejowym na grupę czekała dyrektor oleskiego muzeum, pani Ewa Cichoń, która zaciekawiła dzieci krótką historią oleskiego dworca.

Następnie wszyscy spacerowali oleską promenadą słuchając ciekawostek i odpowiadając na zadawane pytania. Gra zakończyła się w Dużym Parku Miejskim, który dziś wyglądał wyjątkowo pięknie

Po tysiącach zrobionych kroków, wszyscy dotarli do sali obrad w Urzędzie Miejskim, gdzie na każdego czekał zasłużony poczęstunek i upominki. Komisja konkursowa po sprawdzeniu odpowiedzi na pytania zadawane uczniom podczas kolejnych przystanków, nagrodziła zwycięską drużynę dodatkowymi gadżetami.

Dzień Krajobrazu był również okazją do posadzenia trzeciego już w Oleśnie, DĘBU PAPIESKIEGO. Na miejsce posadzenia drzewa wybrano teren przy kościele św. Anny.

Drzewo zasadzili wspólnie: Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno Grzegorz Kimla, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Alicja Majewska, Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki oraz proboszcz Walter Lenart. O to, by  dobrze się przyjęło i wyrosło na potężny, zdrowy dąb, zadbali także uczniowie.

Mamy nadzieję, że będą to wydarzenie mile wspominać w swoim dorosłym życiu. 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: