Kurs języka polskiego dla mieszkańców z Ukrainy - ważna informacja

W uzupełnieniu do wcześniejszej informacji ( z 6 września 2022 r.)

informujemy, że Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej,

do realizacji zadania wybrał wykonawcę - 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych “Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka, 15-002 Białystok

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą przez ROPS ok. 28.10.2022 r.

Harmonogram szkoleń zostanie przekazany gminom przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.


 

 

logo UA.jpeg

 

Ogłoszenie

 

Zapraszamy mieszkańcow z Ukrainy, którzy przebywają w Gminie Olesno, na skutek działań wojennych na Ukrainie, do wzięcia udziału w kursie języka polskiego – poziom podstawowy.

Przewidywany termin realizacji kursów 15.09 – 15.12.2022 r. Przewidywana maksymalna liczba godzin zajęć dla jednej grupy w ciągu dnia to 4 godziny dydaktyczne, ogółem 60 godzin do zrealizowania w kursie dla jednej grupy.

Zajęcia realizowane będą w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie. Szczegółowy harmonogram i godziny kursu zostaną podane w późniejszym terminie.

Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia uczestnika projektu (dostępne są jak poniżej).

Osoby zainteresowane kursem prosimy o kontakt z Panią Ulianą Boichuk, Urząd Miejski w Oleśnie, pokój nr 103, I piętro, nr tel. 34 350 91 65.

 

 

Projekt partnerski realizowany jest w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą –pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju, Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: