Cmentarz żydowski w Oleśnie z nowym oznakowaniem

17 listopada 2022 r. Olesno.png

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa informują o planowanej ceremonii uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Oleśnie (ul. Młyńska 48), która 
odbędzie się w czwartek, 17 listopada 2022 roku o godz. 12:00.

Podczas uroczystości po raz pierwszy zostanie zaprezentowany znak tablicy informacyjnej, ustawionej na terenie cmentarza. Na tablicy w kształcie nawiązującym do macewy (tradycyjnej formy nagrobka żydowskiego), zastosowano nowoczesną formę upamiętnienia w postaci znaku QR, odsyłającego do szerszej charakterystyki nekropolii w Oleśnie, umieszczonej na portalu zabytek.pl.

Ceremonia nie jest jedynym elementem upamiętnienia. Wydarzeniu towarzyszyć będzie program edukacyjny – zajęcia skierowane do społeczności lokalnej, przygotowane i przeprowadzone przez edukatorów Muzeum POLIN. Wezmą w nich udział uczennice i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie. Uczestniczki i uczestnicy zajęć poszerzą swoją wiedzę na temat tradycji związanych z cmentarzami żydowskimi oraz kulturą żydowską. Poznają w ten sposób inny wymiar historii swojej miejscowości i jej przedwojennych mieszkańców. Szkoła biorąca udział w warsztatach otrzyma również zestaw edukacyjny „Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki”. Są to repliki obiektów i archiwalne zdjęcia pochodzące ze zbiorów Muzeum POLIN – rodzaj edukacyjnej gry planszowej dla klas IV-VI. Zestaw jest przeznaczony do własnych działań edukacyjnych placówki.

Ceremonia realizowana jest w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” (Komponent IV Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści; Priorytet 2 Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich), możliwego dzięki grantowi udzielonemu Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Cmentarz został upamiętniony w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: