Gmina otrzymała dofinansowanie do usuwania eternitu z dachów

Gmina Olesno zrealizowała zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno w roku 2022", zgodnie z umową z dnia 21 października 2022 roku, zawartą z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu.

W sumie unieszkodliwiono 10,66 Mg odpadów zawierających azbest a na realizację zadania uzyskano dotację w kwocie 7462,00 zł, co stanowi 40% całkowitej wartości zadania (środki NFOŚiGW - 3731,00 zł i środki WFOŚiGW w Opolu – 3731,00 zł). 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: