100 tys. zł dla twórców najlepszych innowacji.

                   Do 1 grudnia trwa nabór do XXV edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości” organizowanego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii opracowanych w Polsce. Na uczestników czekają nagrody o łącznej wartości aż 600 tys. zł.

                  Celem Konkursu Polski Produkt Przyszłości jest wyróżnienie i promowanie najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają potencjał aby zaistnieć na rynku krajowym i globalnym.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

 • produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki;
 • produkt przyszłości przedsiębiorcy;
 • wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

Udział w Konkursie mogą wziąć:

 • instytucje szkolnictwa wyższego i nauki;
 • przedsiębiorcy

prowadzący działalność na terenie Polski.

Do konkursu można zgłosić innowacyjne produkty (wyrób lub technologię):

 • doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony) - wymagany poziom gotowości technologicznej TRL (Technology Readiness Level) co najmniej 6
  lub
 • wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego. 

Uczestnikowi muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe do zgłaszanego produktu.

Nagrodzeni w konkursie otrzymują:

 • nagrodę finansową w wysokości 100 000 zł,
 • statuetkę i dyplom,
 • prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości,
 • promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych).

Wyróżnieni w konkursie otrzymują:

 • nagrodę finansową w wysokości 25 000 zł,
 • dyplom,
 • prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości,
 • promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych).

Nagrody specjalne za produkt:

 • zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata) przedsiębiorcę,
 • z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
 • w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Źródło informacji: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/polski-produkt-przyszlosci#okonkursie  

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: