Kolejne środki dla Gminy Olesno na poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

25 listopada 2022 r. Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anety Sitnej, podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na powierzenie grantu w wysokości 99.962,42 zł na realizację zadania związanego z poprawą dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Oleśnie dla osób ze szczególnymi potrzebami.

146A9965.jpeg

W ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, Gmina Olesno zrealizuje zadania, które poprawią dostęp do usług publicznych osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie kompleksowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, oznakowanie dróg, w tym ewakuacyjnych oraz zakup przenośnego systemu wspomagającego słyszenie.

Osoby niewidome i niedowidzące narażone są na różnego typu niebezpieczeństwa, jakie towarzyszą im codziennemu funkcjonowaniu w społeczeństwie. Wejście do obiektów takich jak sklepy, przychodnie czy urzędy, wymaga od nich pokonania wielu barier. Nie wszystkie przeszkody można usunąć, jednak o większości można odpowiednio wcześnie poinformować. Dlatego też, w ramach projektu wykonane zostaną oznakowania dla niewidomych takie jak pola uwagi, ścieżki naprowadzające, tabliczki brajlowskie, plany tyflograficzne.

Zakupiona zostanie także przenośna pętla indukcyjna, która zbiera i przysyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego, eliminując szmery czy zakłócenia z otoczenia. Wszystkie zadania przed wykonaniem będą skonsultowane z firmą świadczącą usługi doradcze w zakresie dostępności.

 

pfron.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: