Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek elektryczny - najważniejsze informacje

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej informujemy, że:

● dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków,

● dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy, nie będzie obejmował również właścicieli przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dopłata do prądu jest jednorazowa i wynosi, w zależności od zużycia energii (w tym samym miejscu zamieszkania):

1.      1000 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku na poziomie maksymalnie 5MWh,

2.      1500 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku przekraczającym 5MWh.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie, ul. Sądowa 23 od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej PDFWniosek o dodatek elektryczny - Olesno.pdf (1,22MB) oraz www.olesno.naszops.pl, a także w siedzibie OPS.