Spotkanie z mieszkańcami Łowoszowa w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej

19 maja 2022 roku o godz. 17.00 w sali OSP w Łowoszowie, odbyło się spotkanie z mieszkańcami w związku z możliwością pozyskania znacznych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Opolskiej i Słonecznej.

Maksymalne dofinansowanie może wynieść 5 milionów złotych. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Olesna Jerzy Chęciński, Radny z Łowoszowa Henryk Kucharczyk, Kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Małgorzata Pach, Sołtys Łowoszowa Renata Glomb.

Mieszkańcom został przedstawiony planowany/potencjalny przebieg sieci. W przypadku uzyskania dofinansowania na realizację zadania zostanie opracowana szczegółowa dokumentacja projektowa, która będzie dokładnie uzgadniana z właścicielami działek.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: