Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W środę, 14 grudnia 2022 r., w Sternalicach, odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oleśnie, któremu przewodniczył Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki. Głównymi tematami posiedzenia było podsumowanie działalności w 2022 roku oraz określenie działań na rok 2023. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oleśnie. 

Na terenie powiatu oleskiego w siedmiu gminach działalność prowadzą 64 jednostki OSP, z czego 20 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ogółem w strukturach OSP zrzeszonych jest ponad 2 500 druhów. W powiecie oleskim działa 14 drużyn kobiecych oraz 42 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

 

Steranlice.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: