Nowy wniosek o preferencyjny zakup węgla

Mieszkańcy, którzy nie złożyli wniosku o preferencyjny zakup opału a chcą dokonać zakupu
w 2023 roku, mogą składać w/w wniosek od
9 stycznia 2023 r. (poniedziałek) w punkcie przyjęć wniosków na parterze Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Wniosek do pobrania - DOCXwniosek-o-zakup-preferencyjny-wegla-kamiennego-dla-gospodarstwa-domowego 2023.docx (59,26KB)

 

Urząd Miejski w Oleśnie poinformuje telefonicznie
o rozpatrzeniu wniosku na preferencyjny zakup paliwa

 

Do zakupu węgla po preferencyjnej cenie uprawnione są osoby, które spełniają warunki do otrzymania dodatku węglowego.

Poniżej zatwierdzona przez Ministerstwo Aktywów Państwowych interpretacja zapisów ustawy dot. limitów zakupu węgla.

Jeżeli osoba składająca wniosek zakupiła w 2022 r. węgiel po cenie poniżej 2.000 zł za t w ilości:;

< 1,5 t – można kupić 1,5 t w 2022 r. i 2023 r.

>1,5 t < 3 t – nie można kupić w 2022 r. ale można kupić 1,5 t w 2023 r.

> 3 t – nie można skorzystać z zakupu w 2022 i 2023 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie W Sprawie Ilości Paliwa Stałego Dostępnej Dla Jednego Gospodarstwa Domowego W Ramach Zakupu Preferencyjnego ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;

2) od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego w ust. 1 pkt 1 powiększa limit określony w ust. 1 pkt 2.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: