Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ – POMOC MIGRANTOM WOJENNYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

SOLIDARNI Z UKRAINĄ – POMOC MIGRANTOM WOJENNYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014 – 2020

logotypy mag.png

Opolskie-dla-rodziny.jpeg

O projekcie

Projekt partnerski „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą.

Termin realizacji: od 07.06.2022 r. do 30.06.2023 r.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest uruchomienie usług integracyjnych i adaptacyjnych na rzecz migrantów z Ukrainy przebywających w województwie opolskim w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju.

Grupa docelowa

Wsparciem objęte zostaną osoby, które przybyły z terenu Ukrainy do województwa opolskiego po wybuchu wojny (od 24 lutego 2022 r.). Będą to wyłącznie osoby z terenu województwa opolskiego (bez miasta Opola) – osoby fizyczne, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie województwa opolskiego.

Krótki Opis Projektu

Projekt przewiduje działania w zakresie wsparcia osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju, a jego celem jest integracja społeczna ww. osób. Ww. wsparcie będzie realizowane w ramach trzech obszarów: infrastruktura mieszkaniowa (w tym w zakresie remontu, dostosowania, doposażenia), nauka języka polskiego na poziomie podstawowym i realizacja usług integracyjnych dla dzieci i młodzieży (np. półkolonie, kolonie, wycieczki, korzystanie z oferty rekreacyjno-kulturalnej). Proj. został opracowany przez partnerstwo Woj. Opolskie poprzez Realizatorów Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) i drugą woj. jednostkę org. woj. opolskiego, tj. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE) i z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. 17 Gminami: Biała, Brzeg, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Głubczyce, Głuchołazy, Kluczbork, Leśnica, Nysa, Olesno, Paczków, Popielów, Prudnik, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Wołczyn.

Wartość ogółem projektu: 10 352 951,53 zł w tym dofinansowanie z EFS: 8 800 000,00 zł.

W projekcie przewiduje się realizację 19 zadań:

Usługi integracyjne dla dzieci i młodzieży – migrantów wojennych z Ukrainy obejmujące następujące formy wsparcia:

organizację i realizację wypoczynku letniego,

organizację i realizację wypoczynku letniego – półkolonie,

organizację i realizację wypoczynku w formie ferii zimowych

organizację i realizację warsztatów integracyjnych-edukacyjnych;

Nauka języka polskiego na poziomie podstawowym dla osób/migrantów wojennych z Ukrainy;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Biała;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Brzeg;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Dobrodzień;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Dobrzeń Wielki;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Głubczyce;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Głuchołazy;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Kluczbork;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Leśnica;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Nysa;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Olesno;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Paczków;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Popielów;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Prudnik;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Strzelce Opolskie;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Strzeleczki;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Ujazd;

Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Wołczyn.

Solidari-z-Ukraina-2048x1445 1.jpeg

 

Partner projektu Gmina Olesno otrzymała dofinansowanie w wysokości 266.257,15 zł na remont i wyposażenie 3 mieszkań:

  • 1 lokal  ( Wachów, ul. Polna 17/1) o pow. użytkowej 46,00 m2,
  • 2 lokal (Olesno, ul. Małe Przedmieście 41/1) o pow. użytkowej 27,76 m2
  • 3 lokal (Sowczyce ul. Długa 8/2)  o pow. użytkowej  69,00 m2
     

Całkowita liczba osób objętych wsparciem - 6. Wartość dofinansowania 100%.

Ponadto w Gminie Olesno realizowane będą kursu języka polskiego dla migrantów wojennych z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Olesno.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: