Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

III Edycja konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Do konkursu zaproszone zostały Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagające rozwój wspólnot o społeczności lokalnych.

Nabór do konkursu trwa do 12 marca 2023 r. Etap wojewódzki odbędzie się w formule online, natomiast etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" im T. Sygietyńskiego, z udziałem Małżonki Prezydenta RP. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2023 w Warszawie. 

Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie aktywności Kół poprzez przygotowanie materiałów w formie opisowej (karty zgłoszeniowej) oraz w postaci materiału audiowizualnego.

Zgłoszenia do Konkursu Koła dokonują samodzielnie poprzez przesłanie w terminie do 12 marca br. - pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl :

  1. poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej,
  2. potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru,
  3. krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła. Materiał audiowizualny powinien również: 
  • zawierać nazwę KGW oraz logo (w przypadku Kół, które nie posiadają loga, należy wskazać nazwę),
  • prezentować najważniejsze informacje o Kole, w tym profil działalności Koła,
  • prezentować informacje o realizowanych przez Koło inicjatywach;

       4. materiał audiowizualny, o którym mowa w pkt. 3, należy przesłać w formie jednego pliku z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link przesłać w treści e-maila zawierającego kartę zgłoszeniową na ww. adres e-mail.

KARTA ZGŁOSZENIOWA: DOCXKarta zgłoszeniowa_Załącznik nr 1 do Regulaminu.docx (24,21KB)
REGULAMIN KONKURSU: PDFRegulamin III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżo...pdf (481,96KB)

PDFPismo do Gmin -KGW.pdf (1,09MB)

III Edycja KGW_Plakat_web.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: