Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Pierwsza w powiecie oleskim wirtualna strzelnica oficjalnie otwarta

W poniedziałek, 30 stycznia 2023 r., w obecności Wiceministra Obrony Narodowej Marcina Ociepy, otwarta została pierwsza w powiecie oleskim, wirtualna strzelnica. 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki przywitał wszystkich zaproszonych gości, a wśród nich: Wicewojewodę Opolskiego Pana Tomasza Witkowskiego, Zastępcę Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu płk. Krzysztofa Antosza, Dowódcę 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Tomasza Białasa, Szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu płk. Dariusza Kaminiów, Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu ppłk. Arkadego Smolińskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie insp. Tomasza Kubickiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie mł. bryg. Andrzeja Wróbla, Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Olesno Panią Joannę Kubiak, Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie Panią Dorotę Mielczarek-Koziołek, Dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie Pana Marka Leśniaka, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie Pana Jerzego Jeziorowskiego, Społeczność uczniowską klas mundurowych i cyber.mil wraz z ich opiekunami.

Podczas otwarcia podpisane zostały Porozumienia pomiędzy Gminą Olesno a  II Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie oraz  I Liceum Ogólnokształcącym im. Lotników Polskich Zespołu Szkół w Oleśnie, które uprawniają te placówki do nieodpłatnego użytkowania strzelnicy. 

Relacja z uroczystego otwarcia:


 

Strzelnica wirtualna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie została utworzona przez Gminę Olesno w ramach Konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2022” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Jest pierwszą tego typu strzelnicą w powiecie oleskim dającą znaczną korzyść na rozwój i propagowanie sportu strzeleckiego i postaw obywatelskich, zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów i członków organizacji proobronnych.

Wartość inwestycji wyniosła 196.202,20 zł, w tym dotacja celowa środków finansowych Ministerstwa Obrony Narodowej 155.000,00 zł (79%).

Utworzona strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Działa w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystuje laserowe symulatory (repliki) broni wyposażone w urządzenia laserowe klasy I emitujące niewidzialną wiązkę światła.

Strzelnica przeznaczona jest do nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz realizacji strzelań o urozmaiconym stopniu skomplikowania, na różnych wirtualnych odległościach, z postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc.

Strzelnica umożliwia jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu, a  przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Strzelnica posiada wyposażenie i oprogramowanie do zautomatyzowanego, sieciowego zorganizowania strzelań (zawodów, rozgrywek strzeleckich) w ramach współzawodnictwa między użytkownikami tych samych urządzeń;

Ze strzelnicy wirtualnej w Oleśnie będą korzystać:

  • uczniowie wskazanych przez Gminę Olesno szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa;
  • wskazane przez Gminę Olesno organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa;
  • inne podmioty (osoby) upoważnione przez Gminę Olesno.

Korzystanie z wirtualnej strzelnicy przez szkoły prowadzące działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa i pozarządowe organizacje prowadzące działalność na rzecz obronności państwa odbywa się według harmonogramów uzgodnionych przez Gminę Olesno z zainteresowanymi podmiotami i podpisanymi z nimi porozumieniami.

W pierwszej kolejności ze strzelni będą korzystać klasy mundurowe II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie oraz uczniowie realizujący program cyber.mil z klasą
I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie.

Wprowadzenie zajęć strzeleckich podniesie atrakcyjność prowadzonych przez szkołę zajęć i poszerzy ofertę edukacyjną o korzystanie z nowych technologii. Wspomagać będzie proces edukacji dla bezpieczeństwa.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: