Konferencja dot. Programu INTERREG na lata 2014-2021

W dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia 2023 r. w Miejski Dom Kultury w Oleśnie, Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, był organizatorem konferencji będącej elementem realizowanego przez Gminę Olesno projektu pn. „Promocja miejsc dziedzictwa kulturowego i turystycznego poprzez doposażenie łącznika Cyklotrasy w Oleśnie”, dofinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

Burmistrz Olesna w swoim wystąpieniu opowiedział gościom o realizowanych przez Gminę Olesno projektach związanych z rozwojem turystyki w gminie tj. prowadzonych rewitalizacjach miejsc i obiektów użyteczności publicznej takich jak oleska promenada, Rynek czy Stadion Miejski. Przypomniał także o wielu wydarzeniach organizowanych w tych miejscach, dzięki czemu nie są one tylko ładnymi obszarami, ale przede wszystkim, miejscami tętniącymi życiem, co zostało docenione m.in. przez kapitułę konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego (więcej na - Wyróżnienie dla Gminy Olesno w Konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego!).

Burmistrz wyraził nadzieję na realizację kolejnych zadań w ramach Programu Interreg, m.in. wspólnie z Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - OROT, związanych z budową ścieżek rowerowych prowadzących szlakiem drewnianych kościołów na terenie gminy Olesno.

DSCN3986.jpeg

W konferencji udział wzięli nasi czescy partnerzy - Vladimir Tancik - starosta Otic, Věra Burdová - starostka Jezdkovic oraz Tomas Novak - wojewódzki koordynator rowerowy, a także Piotr Mielec - Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Jarosław Piskorski - przedstawiciel Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Joanna Bulak - Dyrektor Biura LGD Dolina Stobrawy w Kluczborku, którzy byli prelegentami podczas konferencji, omawiając kolejno ofertę turystyczną Opolszczyzny, projekt "Opolskie na rowery" oraz możliwości finansowania produktów turystycznych w nowym programie LEADER.

Kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim, Małgorzata Pach, omówiła plany Gminy Olesno dot. wnioskowania w nowej edycji Programu Interreg Czechy-Polska na lata 2021-2027.

Dzięki telekonferencji wszystkim wystąpieniom przysłuchiwali się także goście z Liberca, którzy nie mogli być z nami osobiście.

nowe cz.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: